สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีแก้ Error Msn

วิธีแก้ Error Msn

 

 

1.

 

 
errorcode800b001

 

สาเหตุ: เกิดจาก MSN หาไฟล์พวก .dll บางตัวไม่เจอ ทำให้ไม่สามารถ sign in ได้

 

 

วิธีแก้: ให้ดาวน์โหลด register-messenger-dll-files.zip ตัวนี้ ไป หลังจากนั้น แตกไฟล์ออกมาจะได้ ไฟล์ที่ชื่อว่า register-messenger-dll-files.bat ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ นี้ จากนั้นจะมีหน้าต่าง Command ขึ้นมา รอซักครู่ จนกระทั่งมีคำว่า press any key to continue... ก็ให้กดปุ่มที่คีย์บอร์ด หน้าต่าง command จะปิด และให้ลอง sign in ใหม่อีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

2.

error code 80072ee7

 

 

สาเหตุ: เกิดจากปัญหาของ Firewall หรือการติดต่อออกอินเตอร์เน็ต มีปัญหา

 

 

วิธีแก้:
วิธีแรก สำหรับท่านที่มีโปรแกรม firewall หรือ personal firewall ให้ลองตั้งค่าหรือตรวจสอบการตั้งค่าใหม่ (รวมทั้งวินโดว์ไฟร์วอลล์ ใน windows xp sp2 ด้วย)

วิธีสอง หากยังไม่ได้ ลองเข้าไปตรวจสอบ internet connection โดยที่ให้เข้าไปที่ เมนู "Tools"ของ msn ตามด้วย "Options..." จากนั้นในหน้าต่างใหม่ ให้คลิกตรง "Connection" ในกรอบด้านซ้ายมือ แล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม "Advanced Settings..."ในหน้า ต่างใหม่ให้เอาเครื่องหมายถูกใน checkbox "tcp" ออก หรือหากไม่ได้เช็คไว้ ให้เอาเครื่องหมายถูกในเช็คบ็อกอื่นๆ ออกให้หมด จากนั้นกดโอเค เืพื่อออกจากหน้าต่าง option ทดลอง sign -in ใหม่

 

 

 

 

 

 

3.

error code 80072eff , 80070193 , 800701f7

 

 

สาเหตุ: เป็นปัญหาจาก .NET Messenger Service มีปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดจากตัว .Net server

 

 

วิธีแก้:
วิธีแรก ให้ตรวจสอบสถานะของ .NET Messenger Service เสียก่อน ที่นี่ http://messenger.msn.com/Status.aspx เพื่อตรวจสอบสถานะ ว่า ปรกติหรือไม่


ภาพตัวอย่างที่ .Net Messenger Service ปรกติ
 

 

 

 

วิธีสอง หากยังไม่ได้ ลองเข้าไปตรวจสอบ internet connection โดยที่ให้เข้าไปที่ เมนู "Tools"ของ msn ตามด้วย "Options..." จากนั้นในหน้าต่างใหม่ ให้คลิกตรง "Connection" ในกรอบด้านซ้ายมือ แล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม "Advanced Settings..."ในหน้า ต่างใหม่ให้เอาเครื่องหมายถูกใน checkbox "tcp" ออก หรือหากไม่ได้เช็คไว้ ให้เอาเครื่องหมายถูกในเช็คบ็อกอื่นๆ ออกให้หมด จากนั้นกดโอเค เืพื่อออกจากหน้าต่าง option ทดลอง sign -in ใหม่

 

 

 

 

 

 

4.

error code 80072efd

 

 

สาเหตุ: ปํญหานี้เกิดจาก ในส่วนของ windows update ที่จะคอย อัพเดทข้อมูลใหม่ๆ

 

 

วิธีแก้:
วิธีแรก และวิธีสอง ให้ตรวจสอบแบบเดียวกัน กับ ข้อ 3 ที่ผ่านมาครับ

วิธีสาม ให้ตรวจสอบว่า Internet Explorer สนับสนุน การเข้ารหัสแบบ 128 bit หรือไม่ โดยดูได้ ด้วยการคลิกเมนู help ในอินเตอร์เน็ต เอีกพลอเร่อ และเข้าไปที่ About จะสังเกตได้ดังในภาพบริเวณที่ขีีดเส้นใต้ ถ้าหากไม่มีหรือไม่ใช่ดังภาพ ให้ไปโหลดตัว อัพเดทการเข้ารหัส 128 บทิ ได้ที่นี่ http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx

วิธีสี่ ให้ลองตรวจสอบใน Internet Explorer ว่าท่านได้ตั้งค่าเกี่ยวกับ proxy ไว้ด้วยหรือไม่ โดยเข้าไปดูได้ที่ เมนู Tools และตามด้วย Internet Options ใน internet explorer ให้ดูว่า ได้มีการเช็ค เลือก ในหัวข้อ "Use a proxy server for LAN" ไว้หรือไม่ ถ้าหากเลือกไว้ให้เอาออกครับ และให้เช็คเลือก ที่หัวข้อ "Automatically detect settings." ด้วยครับ

 

 

 

 

 

 

5.

error code 80072f0d

 

 

สาเหตุ: เกิดจากที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ security ของ MSN ไม่ทำงาน

 

 

วิธีแก้:
วิธีแรกให้ดาวน์โหลด reg_dll_800072f0d.zip ตัวนี้ ไป หลังจากนั้น แตกไฟล์ออกมาจะได้ ไฟล์ที่ชื่อว่า reg_dll_800072f0d.bat ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ นี้ จากนั้นจะมีหน้าต่าง Command ขึ้นมา รอซักครู่ จนกระทั่งมีคำว่า press any key to continue... ก็ให้กดปุ่มที่คีย์บอร์ด หน้าต่าง command จะปิด และให้ลอง sign in ใหม่อีกครั้ง

วิธีที่สอง ให้เปิด Internet Explorer แล้วเข้าไปที่ www.passport.net จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม sign in จะปรากฏหน้าต่างๆ certificate ให้กด Accept the certificate, now จากนั้น จึงเปิด MSN และทำการ sign in

 

 

 

 

 

 

6.

error code 80070190

 

 

สาเหตุ: เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 

 

วิธีแก้:
วิธีแรก ให้ตรวจสอบสถานะของ .NET Messenger Service เสียก่อน ที่นี่ http://messenger.msn.com/Status.aspx เพื่อตรวจสอบสถานะ ว่า ปรกติหรือไม่


ภาพตัวอย่างที่ .Net Messenger Service ปรกติ
 

 

 

 

วิธีสอง ให้ยกเลิกการต่อ ผ่าน proxy ให้เปลี่ยนเป็นต่อแบบตรงแทน โดยเข้าไปตรวจสอบ internet connection โดยที่ให้เข้าไปที่ เมนู "Tools"ของ msn ตามด้วย "Options..." จากนั้นในหน้าต่างใหม่ ให้คลิกตรง "Connection" ในกรอบด้านซ้ายมือ แล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม "Advanced Settings..."ในหน้า ต่างใหม่ให้เอาเครื่องหมายถูกใน checkbox "tcp" ออก หรือหากไม่ได้เช็คไว้ ให้เอาเครื่องหมายถูกในเช็คบ็อกอื่นๆ ออกให้หมด จากนั้นกดโอเค เืพื่อออกจากหน้าต่าง option ทดลอง sign -in ใหม่

 

 

 

 

 

 

7.

error code 80070301

 

 

สาเหตุ: เกิดจากปัญหา ของ .NET Messenger Service

 

 

วิธีแก้:
วิธีแรก ให้ตรวจสอบสถานะของ .NET Messenger Service เสียก่อน ที่นี่ http://messenger.msn.com/Status.aspx เพื่อตรวจสอบสถานะ ว่า ปรกติหรือไม่

วิธีที่สอง ให้ตรวจสอบ user name และ password ให้แน่ใจด้วยการกรอกใหม่อีกครั้ง อาจจะเกิดจากการที่รหัสผ่านหรือชื่อผู่้ใช้่ไม่ถูกต้อง

วิธีที่สาม ให้ลบ Emoticon หรือ Display บางอันออกไป ยิ่งลบให้หมดยิ่งดี เพราะอาจจะเกิดปัญหาจากส่วนนี้ได้เช่นกัน

 

 

 

วิธีแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ Windows 2000 ,XP และ 2003

 

 

 

ให้คลิกที่ Start menu และเลือกที่ run จากนั้น พิมพ์ฺคำว่า %appdata%\microsoft แล้วกด enter หรือกด OK จากนั้นในหน้าต่างใหม่ให้ ลบอ โฟลด์เดอร์ msn messenger ***การลบทิ้งอาจจะทำให้ emoticon display ของท่านหายไปได้

 

 

 

วิธีแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ Windows 98 และ ME

 

 

 

ให้คลิกที่ Start menu และเลือกที่ run จากนั้น พิมพ์ฺคำว่า %appdata%\microsoft แล้วกด enter หรือกด OK จากนั้นในหน้าต่างใหม่ให้ ลบอ โฟลด์เดอร์ msn messenger ***การลบทิ้งอาจจะทำให้ emoticon display ของท่านหายไปได้

 

 

 

 

 

 

8.

error code 81000303

 

 

 

หรือ อาจจะแสดงข้อความว่า " Microsoft .NET Passport has made your account temporarily unavailable to help prevent other users from guessing or obtaining your password."

 

 

สาเหตุ: เกิดจากปัญหา ของ .NET Messenger Service หรือ รหัสผ่านผิด

 

 

วิธีแก้:
วิธีแรก ให้เช็ครหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้ใหม่ อีกครั้ง ถ้าตั้งค่าไว้ให้มันจำพาสเวิร์ด ให้ไปที่เมนู Files เลือก " sign in... " และให้กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง

วิธีที่สอง ลองเข้าที่ Hotmail หรือ Passport.com จากนั้นให้ลอง login ซึ่งหากยัง login ไม่ได้ แสดงว่า ท่านอาจจะถูกเปลี่ยน password

วิธีที่สาม อาจจะเกิดจากไฟล์ .dll บางตัว ให้ดาวน์โหลด reg_dll_81000303.zip ตัวนี้ ไป หลังจากนั้น แตกไฟล์ออกมาจะได้ ไฟล์ที่ชื่อว่า reg_dll_800072f0d.bat ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ นี้ จากนั้นจะมีหน้าต่าง Command ขึ้นมา รอซักครู่ จนกระทั่งมีคำว่า press any key to continue... ก็ให้กดปุ่มที่คีย์บอร์ด หน้าต่าง command จะปิด และให้ลอง sign in ใหม่อีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

9.

error code 81000306

 

 

 

สาเหตุ: เกิดจากปัญหา ของ .NET Messenger Service หรือ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 

 

 

วิธีแก้: วิธีแรก ให้ตรวจสอบสถานะของ .NET Messenger Service เสียก่อน ที่นี่ http://messenger.msn.com/Status.aspx เพื่อตรวจสอบสถานะ ว่า ปรกติหรือไม่


ภาพตัวอย่างที่ .Net Messenger Service ปรกติ
 

 

 

 

วิธีสอง สำหรับท่านที่มีโปรแกรม firewall หรือ personal firewall ให้ลองตั้งค่าหรือตรวจสอบการตั้งค่าใหม่ (รวมทั้งวินโดว์ไฟร์วอลล์ ใน windows xp sp2 ด้วย)

วิธีสาม หากยังไม่ได้ ลองเข้าไปตรวจสอบ internet connection โดยที่ให้เข้าไปที่ เมนู "Tools"ของ msn ตามด้วย "Options..." จากนั้นในหน้าต่างใหม่ ให้คลิกตรง "Connection" ในกรอบด้านซ้ายมือ แล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม "Advanced Settings..."ในหน้า ต่างใหม่ให้เอาเครื่องหมายถูกใน checkbox "tcp" ออก หรือหากไม่ได้เช็คไว้ ให้เอาเครื่องหมายถูกในเช็คบ็อกอื่นๆ ออกให้หมด จากนั้นกดโอเค เืพื่อออกจากหน้าต่าง option ทดลอง sign -in ใหม่

วิธีสี่ หากคุณเล่น msn ในที่ทำงาน หรือ โรงเรียน หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีการบล๊อกการเล่น MSN จำเป็นที่จะต้องติดต่อกับผู้ดูแลระบบเครือข่าย
เพื่อขอใช้งาน MSN

 

 

 

 

 

 

10

error code 800b001

 

 

 

สาเหตุ: เกิดจาก MSN หาไฟล์พวก .dll บางตัวไม่เจอ ทำให้ไม่สามารถ sign in ได้

 

 

 

วิธีแก้:
วิธีแรก ให้เปิด Internet Explorer แล้วเข้าไปที่ www.passport.net จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม sign in จะปรากฏหน้าต่างๆ certificate ให้กด Accept the certificate, now จากนั้น จึงเปิด MSN และทำการ sign in

วิธีที่สอง ให้ดาวน์โหลด register-messenger-dll-files.zip ตัวนี้ ไป หลังจากนั้น แตกไฟล์ออกมาจะได้ ไฟล์ที่ชื่อว่า register-messenger-dll-files.bat ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ นี้ จากนั้นจะมีหน้าต่าง Command ขึ้นมา รอซักครู่ จนกระทั่งมีคำว่า press any key to continue... ก็ให้กดปุ่มที่คีย์บอร์ด หน้าต่าง command จะปิด และให้ลอง sign in ใหม่อีกครั้ง

 

 

วิธีแก้ msn error ต่างๆ
   
วิธีการแก้ sing in MSN ไม่ใด้ ใคร Error โค้ดอะไร หาอ่านได้ครับ มีหลาย โค้ด มากมาย

มาดูวิธีแก้คับ
เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาใหม่จากอันเก่าที่เป็นรหัส 80048820 ซึ่งหลายคนคงจำรหัสนี้ได้เป็นอย่างดีมาแล้ว
ปัจจุบันมีรหัสใหม่ที่อาจจะป่วนใครหลายคนได้เป็นอย่างดีเหมือนกัน นั่นคือรหัส 80048883
ซึ่งเป็นของแถมจาก MSN Version ใหม่ ๆ ซึ่งผู้ร่วมพัฒนาจึงได้แก้มาเป็น Version 7.5.0324 ให้เลยครับ มันเลยหลายเป็น Unofficial Released นะครับ
http://www.msn-th.com/downloads/msn750324.exe

สาเหตุที่เกิด โดยดูจาก Errorcode
ErrorCode : 80048883
1. ให้ไปที่ http://clientconfig.passport.net/ppcrlconfig.bin
2. แล้วโหลดไฟล์นั้นแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ppcrlconfig.dll นะครับ
3. แล้วคลิ๊กขวา copy แล้วไป paste ที่ C:\Documents and Settings\[Windows USER]\Application Data\Microsoft\IdentityCRL
4. แล้วลองเข้าดูครับ

ErrorCode : 80048848
- สาเหตุ: เกิดจากปัญหาของ Firewall หรือการติดต่อออกอินเตอร์เน็ต มีปัญหา
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 1 และ 2 ครับ

ErrorCode : 81000362
- สาเหตุ: เกิดจากที่ตัว IE เปิด Work OffLine ไว้ครับ
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 11 ครับ

ErrorCode : 800b001
- สาเหตุ: เกิดจาก MSN หาไฟล์พวก .dll บางตัวไม่เจอ ทำให้ไม่สามารถ sign in ได้
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 3 คับ

ErrorCode : 80048820
- สาเหตุ: เกิดจากวันที่ของเครื่องไม่ถูกต้อง
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 3 คับ หรือตั้งวันที่ใหม่ครับ (แนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อย)ควรตั้งเวลาที่Biosด้วย

ErrorCode : 80072ee7
- สาเหตุ: เกิดจากปัญหาของ Firewall หรือการติดต่อออกอินเตอร์เน็ต มีปัญหา
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 1 และ 2 คับ

ErrorCode : 80072eff , 80070193 , 800701f7
- สาเหตุ: เป็นปัญหาจาก .NET Messenger Service มีปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดจากตัว .Net server
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 1 , 2 และ 4 คับ

ErrorCode : 80072efd
- สาเหตุ: ปัญหานี้เกิดจาก ในส่วนของ windows update
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 1 , 2 , 3 และ 5 คับ

ErrorCode : 80072f0d
- สาเหตุ: เกิดจากที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ security ของ MSN ไม่ทำงาน
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 1 , 2 , 3 และ 6 คับ ถ้ายังไม่หายให้เพิ่มข้อ 10 ด้วยคับ

ErrorCode : 80070190
- สาเหตุ: เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 1 , 2 , 4 และ 3 คับ

ErrorCode : 80070301
- สาเหตุ: เกิดจากปัญหา ของ .NET Messenger Service
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 1 , 2 , 4 , 7 และ 8 คับ

ErrorCode : 81000303 หรือ " Microsoft .NET Passport has made your account temporarily unavailable to help prevent other users from guessing or obtaining your password."
- สาเหตุ: เกิดจากปัญหา ของ .NET Messenger Service หรือ รหัสผ่านผิด
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 1 , 2 , 3 ,4 และ 7 คับ

ErrorCode : 81000306
- สาเหตุ: เกิดจากปัญหา ของ .NET Messenger Service หรือ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- วิธีแก้: แก้ตามวิธีแก้ที่ 1 , 2 , 4 และ 8 คับ

ErrorCode : 81000314
สาเหตุ: ไฟล์ dll บางไฟล์ของ MSN ยังไม่ได้ทำการ Register
วิธีแก้:
- โหลดโปรแกรมนี้ไปแล้วกดเปิดครับ http://www.msn-th.com/downloads/msnallreg.bat
ErrorCode :80072745
สาเหตุ: เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
วิธีแก้:
- ตรวจเช็ค Internet ว่า Connect อยู่หรือป่าว...
- ปิด Firewall ทั้งของ Windows , Router และโปรแกรม Antivirus ต่างๆ
- Register DLL files และตั้งวันที่ใหม่ โดยใช้ไฟล์นี้คับ http://www.msn-th.com/downloads/msnallreg.bat
- เช็ค .Net Messenger Service server อาจมีปัญหา ลองคลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบ http://messenger.msn.com/Status.aspx ว่า Server รันอยู่หรือป่าว
---------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีแก้:
1. ตรวจเช็ค Internet ว่า Connect อยู่หรือป่าว...

2. ปิด Firewall ทั้งของ Windows , Router และโปรแกรม Antivirus ต่างๆ

3. รีเซ็ต Register DLL files ของ MSN และตั้งวันที่ใหม่ โดยใช้ไฟล์นี้คับ
http://board.kailandz.com/download.php?id=2942

4. เช็ค .Net Messenger Service server อาจมีปัญหา ลองคลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบ http://messenger.msn.com/Status.aspx ว่า Server รันอยู่หรือป่าว

5. Internet Explorer ต้องสนับสนุน การเข้ารหัสแบบ 128 bit ให้ตรวจสอบ โดยดูได้ด้วยการคลิกเมนู Help->About ใน IE
ถ้าไม่ใช่แนะนำให้ลง IE6 ใหม่อีกรอบคับ

6. เปิด Internet Explorer ไปที่เมนู Options -> Internet Options.. -> Advancd แล้วดูที่หัวข้อ use SSL 2.0 และ use SSL 3.0 ให้ติ๊กถูกทั้ง 2 อัน

7. ให้ตรวจสอบ user name และ password ให้แน่ใจด้วยการกรอกใหม่อีกครั้งระวังตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ด้วยนะคับ

8. ไปที่ Start -> Run พิมพ์ %appdata%\microsoft กด Enter และลบโฟล์เดอร์ชื่อ MSN Messenger (Emo และ DP ที่เพิ่มเข้าไปจะหายไปหมด)

9. อาจถูกบล็อคการใช้งานจากผู้ดูแลระบบ ลองติดต่อ admin คับ

10. ไปที่ Start -> Run พิมพ์ regsvr32 initpki.dll กด Enter แล้วรอครับอาจจะนานหน่อยเป็น 10 นาที...
11. ตรวจเช็คการตั้งค่าใน IE และ MSN

เช็คว่า IE OffLine ไว้หรือป่าว
- เรียก Internet Explorer ขึ้นมาคับ
- กดที่เมนู File แล้วดูที่ Work Offline ว่ามีติ๊กไว้หรือป่าวถ้ามีให้เอาออก
ตรวจเช็คการตั้งค่า Proxy ใน IE
- เรียก Internet Explorer ขึ้นมาคับ
- กดที่เมนู Tools --> Internet Options
- คลิ๊กที่แท็บ Connections กดปุ่ม LAN Settings คับ
- เอาตัวติ๊กทั้งหมดออกคับ
- กด OK 2 ที
ตรวจเช็คการตั้งค่า Proxy ใน MSN
- เรียก MSN Messenger ขึ้นมาคับ
- กดที่เมนู Tools -- Options คับ
- เลือกที่ Connection กดปุ่ม Advanced Settings
- ลบทุกอย่างที่เติมไว้ในบล็อคคับ
- กด OK 2 ที

12. ตรวจเช็คไฟล์ hosts (อาจโดนเปลี่ยนโดย Spyware บางตัว)
- กดที่ Start ---> Run
- พิมพ์ notepad %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
- แล้วลบทั้งหมดออกเหลือไว้แต่ 127.0.0.1 , localhost แค่บรรทัดเดียวคับ
- แล้วสั่ง File -->Save แล้วปิดไปเลยคับ

ปล.ถ้าใครทำแล้วยังใช้ไม่ได้ให้ลองเพิ่มข้อ ,11 และ 12 ด้วยคับ

ขอบคุณ Mthai.com, msn-problems.com, Adslthailand.com ที่ให้ข้อมูลคับ

ที่มา http://www.thaimsn.net

ความคิดเห็น

 1. 1
  Fa_monk3y
  Fa_monk3y monk3y._.za@hotmail.com 03/04/2008 22:15
  {icon1}เยี่ยมคะ

  ขอบคุณสำหรับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆคะ

  เราเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยอยู่เหมือนกาน
 2. 2
  anchalee jampeethed
  anchalee jampeethed angza_231@hotmail.com 10/08/2008 21:54
  หวัดดีจ้า เข้าไม่ได้เพราะเขาบอกว่ารหัสผ่านหรือ เมล์ไม่ถูกต้อง error 80048821 ไม่ทราบจะแก้ยังไงค่ะ
 3. 3
  มุก
  มุก mukky_51@hotmail.com 12/10/2008 15:27
  สวัสดีค่ะ

  คือว่าปกติก้อเล่นMSNทุกวันนะคะ

  แต่ว่าวันนี้ทำมัยมันเปนแบบนี้ก้อมั่ยรุ

  เวลาเราล็อกอินมันก้อไม่ได้

  แร้วหั้ยโหลดอะรัยก้อมั่ยรุ

  มันบอกว่า

  Downloading the latest vertion of Windows Live Messenger

  แร้วเราต้องทัมยังงัยคะ????
 4. 4
  AureParZ
  AureParZ 13/10/2008 10:38
  อืม เราใช้9.0แต่sign in ไม่ได้มันขึ้นว่า


  Windows Live Messenger Beta has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.

  ละจะให้ตอบ

  send Errror Report และ Don't send

  อยู่แบบนี้อะคt

  ช่วยทีนะคะ

  รอคำตอบอยู่นะคะ

  ขอยคุนนะคะ {icon8}
 5. 5
  GooAB.Net
  GooAB.Net gooab@hotmail.com 13/10/2008 15:48
  คหที3: ลองลงเอาเวอร์ชั่นเก่าออกแล้วลองลงเวอร์ชั่นใหม่ดูนะครับ เวอร์ชั่นอาจจะเก่าเช่นพวก7.5 ไรทำนองเนียผมก็เคยเป็นลองดูนะครับ

  คหที่4: คิดว่าคงเป็นที่โปรแกรมแล้วแหละครับลองเอาโปรแกรมออกดูนะครับ แล้วลองลงใหม่
 6. 6
  khomsan
  khomsan komsan_mustory@hotmail.com 22/01/2009 12:11
  80048821 แก้ยังไงหนอ ของผมมัน error code ไปเรื่องพอแก้ได้ตัว อีกตัวก็ขึ้นมาเซงเลย
 7. 7
  สปอง
  สปอง spong-mo85@hotmail.com 26/03/2009 19:53
  เหมือนกับคววามเห็น 6
  เลยค่ะ

  80048821 ค่ะ
  ทำไงดีค่ะ
 8. 8
  gooab.net
  gooab.net gooab@hotmail.com 29/03/2009 00:01
  ขึ้นโค้ด 80048821 ไม่ใช่ปัญหาครับ
  ปัญหานี้เกิดจากการใส่ username และ password ผิด บางทีเราใส่ถูกแต่เข้าไม่ได้ ให้ทำอย่างนี้นะครับ ติกถูกหน้า auto ออกให้หมด ลบ username และ password ออก แล้วเริ่มใส่ใหม่เลยนะครับ อย่าพึ่งติ๊ก Auto ถ้าไม่ได้ให้ใส่อิก 2-3 รอบครับ ได้ผล 100%
 9. 9
  แชทหาเพื่อน
  80048821 แก้ยังไงหนอ ของผมมัน error code ไปเรื่องพอแก้ได้ตัว อีกตัวก็ขึ้นมาเซงเลย
 10. 10
  Pare
  Pare 01/05/2009 19:17
  เอ็มerror เล่นมะได้เลย TT

  อยากเอารูปให้ดูแต่เอารูปลงไม่เป็น TT T^T
 11. 11
  น้องเนย
  น้องเนย chanantipa@hotmail.com 13/11/2009 21:10
  ขึ้น error 80048820 ใครแก้ได้ช่วยบอกทีคะ เซงมาก
 12. 12
  1412
  1412 12/12/2009 12:10
  มันเปน error code 80048821 อ่ะ ทำไงดี {icon8}
 13. 13
  wave
  wave 29/04/2010 11:45

  - -


   


  พี่ ครับ


   


  ของผมมันขึ้นว่า 800706bb อะ


   


   


  คือไร อะ

 14. 14
  kit
  kit kittisak31788@hotmail.com 16/07/2010 16:23

  errror code 8100030d ทำงัยคับช่วยตอบที่


  เมล์นี้นะ kittisak31788@hotmail.com


   

 15. 15
  oo
  oo orathai2109@hotmail.com 08/09/2010 14:20
  ช่วยตอบปัญหานี้ให้หน่อยค่ะ searchหาดูหลายครั้งแล้ว ไม่เห้นมีใครแก้ปัญหานี้ได้เลยอ่ะค่ะ error 85ae000b
 16. 16
  พล
  พล kong_067@hotmail.com 22/11/2010 09:59
  ErrorCode : 80096004 

  แก้ยังไง คับ บอกที  
 17. 17
  papsi
  papsi 29/11/2010 15:26

  ผมเพิ่งโดนวันนี้เลย

  ErrorCode : 80096004 

  ขอวิธีแก้ด้วยคนนะครับ

  papsi_bodyslam@hotmail.com


  ขอบคุณมากๆนะครับ

 18. 18
  UU
  UU xooxkiizzxoox@hotmail.com 30/11/2010 21:21
  โดนเมื่อวานอ่าค่ะ Error  Code 80048fb T^T
 19. 19
  nack-sv network TH.
  nack-sv network TH. 16/12/2010 14:10

  โหลดนี้ครับ แก้ error code 80096004 www.nack-sv.co.cc/download/fix.rar

 20. 20
  nack-sv network TH.
  nack-sv network TH. 16/12/2010 14:10

  โหลดนี้ครับ แก้ error code 80096004 www.nack-sv.co.cc/download/fix.rar

 21. 21
  kan
  kan kan789123@hotmail.com 21/02/2011 15:53
  เข้า Msn Messenger ไม่ได้เจอโค๊ต 85ae000b ต้องแก้ไขไงคะ
 22. 22
  kan
  kan kan789123@hotmail.com 21/02/2011 15:55
  เข้า Msn Messenger ไม่ได้เจอโค๊ต 85ae000b ต้องแก้ไขไงคะ เมลอื่นเข้าได้ยกเว้นเมลนี้ไม่ได้ค่ะ
 23. 23
  นก
  นก thippapornn@hotmail.com 05/03/2011 11:57
  เข้า Msn Messenger ไม่ได้เจอโค๊ต 80048fb ต้องแก้ไขไงคะ  
    รบกวน ช่วย หน่อยน่ะึ้คะ......


  นกคะ 
 24. 24
  นก
  นก thippapornn@hotmail.com 05/03/2011 11:59
  เข้า Msn Messenger ไม่ได้เจอโค๊ต 80048fb ต้องแก้ไขไงคะ  
    รบกวน ช่วย หน่อยน่ะึ้คะ......


  นกคะ 
 25. 25
  สไปร์ท
  สไปร์ท pitend111@hotmail.com 22/03/2011 11:29

  เหมือนกันคับบบบ 800488f4ไม่มีโค๊ด ช่วยหน่อยนะคับบ

 26. 26
  สไปร์ท
  สไปร์ท pitend111@hotmail.com 22/03/2011 11:29

  เหมือนกันคับบบบ 800488f4ไม่มีโค๊ด ช่วยหน่อยนะคับบ

 27. 27
  Joanna
  Joanna asf@gmail.com 24/03/2011 13:59
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/dresses-128-b0.html">wholesale dresses china</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/t-shirts-134-b0.html">wholesale t-shirts</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/t-shirts-134-b0.html">buy t shirts wholesale</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/dresses-128-b0.html">wholesale spring dresses</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/evening-dresses-121-b0.html">evening dresses</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/trousers-75-b0.html">mens leather trousers</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/evening-dresses-121-b0.html">evening dresses for women</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/t-shirts-134-b0.html">t shirts wholesalers</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/shirts-131-b0.html">wholesale shirts</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org">Wholesale Clothing Suppliers</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/dresses-128-b0.html">cheap wholesale dresses</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/halter-dresses-72-b0.html">halter wedding dresses</a>
  <a href="http://www.clothing-wholesale.org/categories/dresses-128-b0.html">wholesale casual dresses</a>
 28. 28
  Joanna
 29. 29
  pooky
  pooky pladow9@hotmail.com 31/03/2011 12:35
  ช่วยหน่อยค่ะ  เจอ code 800488f4 หาวิธีแก้ไม่ได้
 30. 30
  HTT
  HTT PEPSI.41@hotmail.com 10/04/2011 11:19

  ของผมเจอCode 8100095 อะคับอันนี้เเก้ยังไง มีคนบอกให้ไปเเก้ที่Advance จากนั้นผมก็ลืมไปเเล้วอะคับ

  ช่วยหน่อยนะคับขอบคุณคับ

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view