สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายละเอียดสินค้า

หัวข้อประกาศ
15 ส.ค ประกาศรับสมัคร โครงการ Work and Study in Australia เรียนทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย ติดต่อ JSR Education
ประเภทประกาศ
ขาย
ราคา
0.00 บาท
สภาพสินค้า
สินค้าใหม่
เว็บไซต์
วันประกาศ
15/08/2011 03:08
รายละเอียด

Work and Study in Australia โครงการเรียนและทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย
 

               ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษา
ทั่วโลกในการเลือกศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ เป็นประเทศที่อยู่ไม่ห่างจากประเทศไทยมากนัก มีบรรยากาศที่เหมาะ
กับการเรียน อีกทั้งมาตรฐานทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั่วโลก ซึ่งติดอันดับ ในกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานสูงสุดในโลก ด้วยค่าครองชีพ
ที่ไม่สูงมากนัก
 
               โครงการนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
โดยการใช้ชิวิตอยู่ท่ามกลางเจ้าของภาษา และการสนทนาของเจ้าของภาษา
ในทุกวันกับการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลีย น้องๆมีโอกาสได้ใช้และพัฒนาภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

               น้องๆสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลียได้ตั้งแต่
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเลือกเรียนภาษาได้หลากหลายเมืองที่สนใจ
ไม่ว่าจะเป็น Sydney, Brisbane, Cairns, Perth กับโรงเรียน
สอนภาษาที่ได้มาตรฐานสูง และได้รับรองคุณภาพจาก NEAS บางโรงเรียน
พร้อมจัดหางาน PART TIME (เป็นเฉพาะบางโรงเรียน) ให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมเรียนกับสถาบันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

               หลักสูตรภาษาอังกฤษ

               นักเรียนสามารถเข้าเรียนหลักสูตรเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตลอดปี
ระยะเวลาการเรียนของหลักสูตรปกติโดยทั่วไปแล้ว มีตั้งแต่ 4 ถึง 48 สัปดาห์
และเปิดสอนสำหรับทุกระดับความสามารถในการใช้ภาษาตั้งแต่ระดับเริ่มเรียน
จนถึงระดับสูง หลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วยการเรียน อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 20-25 ชั่วโมง และเวลาที่เหลือเป็นเวลาสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง
               โดยจะมีครูดูแลหลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้ โดยในบางโรงเรียนสอน
ภาษาจะจัดคอรส์การสอนในระดับใบประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร
ในบางสาขาให้แก่นักเรียนด้วยเช่นกัน

            หลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งประเภทออกเป็นดังนี้ คือ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
–  หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการพูดและ
     การฟังเหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของ
     ตนเอง และเป็นคอรส์พื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเข้าเรียนในคอรส์
     เฉพาะทางหรือเป็นการปูพื้นฐานไปเรียนระดับใบประกาศนียบัตร
     อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาตรี และปริญญาโท

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ
–  หลักสูตรนี้จะเตรียมตัวให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับ
     มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา หรือการฝึกอบรมสายอาชีพที่สอนเป็น
     ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
–  หลักสูตรนี้เน้นเรื่องภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติสำหรับหลักสูตรเข้มเฉพาะ
    เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ การบิน หรือการท่องเที่ยว

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยม
–  หลักสูตรนี้จะพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในโรงเรียน
    ระดับมัธยมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ
–  หลักสูตรนี้จะเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบวัดความสามารถ
    ในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการทดสอบภาษาอังกฤษระบบนานาชาติ
    (IELTS)  การทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TOEFL)
    และประกาศนียบัตรเคมบริดจ์ (Cambridge Certificates)

           เอกสารประกอบการสมัคร
1.  สำเนา passport
2.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
3.  Transcript  ภาษาอังกฤษ
4.  ผล IELTS, TOEFL ( ถ้ามี )

          ขั้นตอนการสมัคร
1.  จ่ายค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 5,000 บาท
2.  สอบข้อสอบประเมินระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน
3.  กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
4.  รอ Letter of Offer และใบแจ้งหนี้จากทางโรงเรียน
5.  รอ Confirmation of Enrolment ( COE )
     เมื่อน้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนแล้วเพี่อใช้ในการขอวีซ่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  JSR Education
โทรศัพท์  029736879  0863255291  0863007744
Email: info@jsreducation.com
MSN: jsreducation9@hotmail.com
Skype: jsreducation
http://www.jsreducation.com

วิธีการชำระเงิน
นัดเจอกันแล้วชำระ-
วิธีการรับสินค้า
ยังไม่ระบุ ตกลงกันทีหลัง -
ชื่อสมาชิก
JSR Education
ข้อความส่วนตัว
-
อีเมล์
info.jsr.education@gmail.com
เบอร์โทรมือถือ
0863007744
โทรศัพท์บ้าน
029736879
ที่อยู่
309/2 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า - รามอินทรา ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
จังหวัด
กระบี่
การติดต่ออื่น ๆ
-


view