สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

W32.Blaster.Worm

ชื่อ : W32.Blaster.Worm
ค้นพบเมื่อ : 12 สิงหาคม 2546
ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm)
ชื่ออื่นที่รู้จัก : WORM_MSBLATER.A, W32/Lovsan.worm, W32/Blaster-A, W32/Lovsan.worm, Win32.Poza, WORM_MSBLAST.A, W32/Blaster.A, Worm/Lovsan.A, msblast.exe, tftp, Lovsan, Win32.Msblast.A, W32/Blaster
ระดับความรุนแรง : สูง

ข้อมูลในการกำจัดหนอนอย่างรวดเร็ว (สำหรับผู้ใช้ทั่วไป)

ข้อมูลวิธีกำจัดหนอนชนิดนี้ หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการแก้ไขด้วยตัวเองที่ W32/Blaster Recovery Tips

หมายเหตุ (สำคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนชนิดนี้กลับมาอีก) หลังจากทำการกำจัดหนอนชนิดนี้แล้วต้องทำการอัพเดต patch ตามประเภทของระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ MS03-026


ข้อมูลในการกำจัดหนอนภายในองค์กร (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

หากตรวจสอบพบว่าภายในองค์กรของท่านพบหนอนชนิดนี้แพร่กระจายอยู่ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ทำการปิดกั้นการติดต่อไปยังพอร์ตต่างๆ ดังต่อไปนี้ ในระดับของเราเตอร์ เกตเวย์ และไฟร์วอลล์
  • พอร์ต 135/TCP และ 135/UDP ของ DCOM RPC
  • พอร์ต 69/UDP ของ TFTP
  • พอร์ต 139/TCP และ 139/UDP ของ NetBIOS
  • พอร์ต 445/TCP และ 445/UDP
  • พอร์ต 4444/TCP
 2. ทำการกำจัดหนอนชนิดนี้ด้วยวิธีกำจัดหนอน หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการแก้ไขด้วยตัวเองที่ W32/Blaster Recovery Tips
 3. (สำคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนชนิดนี้กลับมาอีก) หลังจากทำการกำจัดหนอนชนิดนี้แล้วต้องทำการอัพเดต patch ตามประเภทของระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ MS03-026

ข้อมูลทั่วไป

W32.Blaster.Worm หนอนชนิดนี้จัดเป็นโปรแกรมประเภท Exploit ที่จะโจมตีช่องโหว่ของ DCOM RPC (Windows Distributed Component Object Model Remote Procedure Call) หรือ MS03-026 โดยผ่านพอร์ต 135/TCP และหนอนยังสามารถดาวน์โหลดและรันตัวเอง ซึ่งไฟล์ของหนอนชนิดนี้มีชื่อว่า msblast.exe

เนื่องจากหนอนชนิดนี้ทำการโจมตีช่องโหว่ DCOM RPC หรือ MS03-026 ดังนั้นจึงควรที่จะทำการอัพเดต patch เพื่ออุดรอยรั่วของช่องโหว่ดังกล่าวโดยเร่งด่วน และทำการปิดกั้นพอร์ตดังต่อไปนี้ที่เราเตอร์ เกตเวย์ หรือไฟร์วอลล์ของเครือข่าย

 • พอร์ต 135/TCP และ 135/UDP ของ DCOM RPC
 • พอร์ต 69/UDP ของ TFTP
 • พอร์ต 139/TCP และ 139/UDP ของ NetBIOS
 • พอร์ต 445/TCP และ 445/UDP
 • พอร์ต 4444/TCP

จากรายงานที่ได้รับ เมื่อหนอนชนิดนี้รันตัวเองแล้ว จะส่งผลให้เครื่องปิดเองโดยอัตโนมัติ

จากนั้นหนอนก็จะพยายามทำการปฏิเสธการให้บริการ (Denial Of Service) windowsupdate.com เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด patch มาอุดช่องโหว่นี้

วิธีการแพร่กระจาย

หนอนชนิดนี้สามารถแพร่กระจายโดยอาศัยการโจมตีช่องโหว่ของไมโครซอฟต์วินโดวส์ และค้นหาเครื่องตามหมายเลข IP ที่เปิดพอร์ต 135/TCP เมื่อค้นพบหนอนจะทำการส่งโค้ดที่ใช้โจมตีเพื่อสั่งให้ดาวน์โหลดและรันไฟล์ที่ชื่อ msblast.exe โดยใช้โปรแกรม TFTP

รายละเอียดทางเทคนิค

เมื่อหนอน W32.Blaster.Worm ถูกเอ็กซิคิวต์ หนอนจะมีกระบวนการดังนี้

 1. สร้าง Mutex ชื่อ "BILLY." ถ้ามี Mutex นี้แล้วจะหยุดการทำงาน
 2. เพิ่มค่า

  "windows auto update"="msblast.exe"

  ในเรจิสทรีย์คีย์

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  ขณะนี้หนอนจะถูกรันทุกครั้งเมื่อระบบปฏิบัติการวินโดวส์เริ่มทำงาน และในทุกช่วงเวลาที่ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ทำการติดต่อไปยัง windowsupdate.com เพื่อตรวจสอบ patch ใหม่ๆ ก็จะเป็นการเรียกตัวหนอนชนิดนี้ขึ้นมาทำงาน

  จากรายงานที่ได้รับ เมื่อหนอนชนิดนี้รันตัวเองแล้ว จะส่งผลให้เครื่องปิดเองโดยอัตโนมัติ

 3. คำนวณหาหมายเลข IP เป้าหมาย โดยใช้อัลกอริทึมต่อไปนี้ และจะใช้เวลาประมาณ 40% ของเวลาที่ใช้ในการคำนวณทั้งหมด

  โฮสต์ที่หมายเลข IP เป็น A.B.C.D

  ตั้งค่า D เท่ากับ 0

  ถ้า C มากกว่า 20 จะทำการลบด้วยค่าที่น้อยกว่า 20

  เมื่อได้ค่าแล้ว หนอนจะได้เครือข่ายที่จะทำการรัน Exploit คือ A.B.C.0 และจะนับเพิ่มขึ้นด้วย

  หมายเหตุ ขณะนี้ในเครือข่ายย่อยจะถูกหนอนสร้างการร้องขอการใช้พอร์ต 135/TCP จำนวนมาก ก่อนที่จะออกเครือข่ายย่อยนี้

 4. คำนวณหาหมายเลข IP เป้าหมายต่อ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวเลข และใช้ 60% ของเวลาในการคำนวณทั้งหมด

  A.B.C.D

  ตั้งค่า D เท่ากับ 0

  ตั้งค่า A B และ C ให้สุ่มค่าในช่วง 0 ถึง 255

 5. หนอนจะพยายามส่งข้อมูลผ่านพอร์ต 135/TCP ซึ่งเป็นการโจมตีช่องโหว่ DCOM RPC และสร้าง Remote shell รอรับการติดต่อที่พอร์ต 4444/TCP
 6. รอการติดต่อผ่านพอร์ต 69/UDP เมื่อหนอนได้รับการร้องขอ หนอนจะทำการส่งไฟล์ Msblast.exe กลับออกมา
 7. ส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทำการติดต่อซ้ำอีกครั้งแล้วทำการดาวน์โหลดและรันไฟล์ Msblast.exe จากเครื่องที่ถูกหนอนชนิดนี้ฝังตัวอยู่
 8. ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี หนอนชนิดนี้จะทำการ DoS ไปยัง windowsupdate.com

หนอนชนิดนี้จะมีข้อความแฝงอยู่และจะไม่แสดงให้เห็น ข้อความมีอยู่ว่า

" I just want to say LOVE YOU SAN!!
billy gates why do you make this possible ? Stop making money and fix your software!! "

วิธีกำจัดหนอนชนิดนี้

คำแนะนำเพิ่มเติม
เมื่อทำการดาวน์โหลดและรัน Fixtool พร้อมทั้งติดตั้ง patch จากเว็บไซต์ของไมโครซอฟต์เรียบร้อยแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาการ shutdown ตัวเองได้ มีวิธีแก้ไขดังนี้

 1. ให้ทำการติดตั้ง service pack ล่าสุดของระบบปฏิบัติการนั้น ดังนี้
 2. ติดตั้ง patch ทั้งหมดของระบบปฏิบัติการผ่านทาง Windows Update หรือจากเว็บไซต์ http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/current.asp (โดยเลือก Product เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ และ Service Pack รุ่นที่ได้ติดตั้งไปแล้ว)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Windows XP

หมายเหตุ: Windows XP ใช้ backup utility สำหรับ backup ไฟล์โดยอัตโนมัติไว้ที่โฟลเดอร์ C:\_Restore ดังนั้นไฟล์ที่ติดเชื้อสามารถถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ backup ได้ และ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ จึงต้องทำการยกเลิกการใช้งาน Restore Utility ตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิ๊กขวาที่ไอคอน My Computer บน Desktop และ เลือก Properties
 2. เลือกแถบ System Restore
 3. ใส่เครื่องหมายเลือก "Turn off System Restore" หรือ "Turn off System Restore on all drives"
 4. กดปุ่ม Apply
 5. กดปุ่ม Yes
  หมายเหตุ: ตอนนี้ Restore Utility ถูกยกเลิกแล้ว
 6. หลังจากเรียกใช้งาน Fix tools เรียบร้อยแล้ว เปิดหาตำแหน่งของไฟล์เหล่านั้นได้จากโฟลเดอร์ C:\_Restore และกำจัดออก หลังจากกำจัดเรียบร้อยแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องให้ใช้งานได้ตามปกติ
  หมายเหตุ: การเปิดใช้ Restore Utility อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-5 และในขั้นตอนที่ 5 ให้ยกเลิกเครื่องหมายที่เลือก "Turn off System Restore" ออก

วิธีป้องกันตัวเองจากหนอนชนิดนี้

 1. ระงับการใช้งาน DCOM ตามรายละเอียดที่ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;825750
 2. กรองความคับคั่งของข้อมูล โดยปรับแต่ง Microsoft's Internet Connection Firewall ให้ปิดกั้นความคับคั่งของข้อมูลที่พอร์ตต่อไปนี้
  • 69/UDP
  • 135/TCP
  • 135/UDP
  • 139/TCP
  • 139/UDP
  • 445/TCP
  • 445/UDP
  • 4444/TCP
 3. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และต้องทำการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสเป็นตัวล่าสุดอยู่เสมอ
 4. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงช่องโหว่ (patch) ของทุกซอฟต์แวร์อยู่เสมอ โดยเฉพาะ Internet Explorer และระบบปฏิบัติการ ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่สุด

  IE 6.0 Service Pack 1
  Windows 2000 Service Pack 4
  Windows XP Service Pack 1a
  และที่สำคัญเพื่อป้องกันหนอนชนิดนี้ ต้องอัพเดต MS03-026 ด้วย

 5. ตั้งค่า security zone ของ Internet Explorer ให้เป็น high ดังคำแนะนำที่ http://thaicert.nectec.or.th/paper/virus/zone.php
 6. ทำการสำรองข้อมูลในเครื่องอยู่เสมอ และเตรียมหาวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น
 7. ติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเกี่ยวกับไวรัสต่างๆ ซึ่งสามารถขอใช้บริการส่งข่าวสารผ่านทางอี-เมล์ของทีมงาน ThaiCERT ได้ที่ http://thaicert.nectec.or.th/mailinglist/register.php
 8. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสทั่วไปได้ในหัวข้อ วิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*