สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

W32.Netsky.S@mm

ชื่อ : W32.Netsky.S@mm
ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm)
ชื่ออื่นที่รู้จัก : W32/Netsky.S@MM, Win32.Netsky.S, WORM_NETSKY.S, W32/Netsky-S
ระดับความรุนแรง : ปานกลาง
ระบบปฏิบัติการที่มีผลกระทบ
: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP
ระบบปฏิบัติการที่ไม่มีผลกระทบ
: Linux, Macintosh, Microsoft IIS, OS/2, UNIX

ข้อมูลทั่วไป

W32.Netsky.S@mm เป็นหนอนอินเทอร์เน็ตที่สามารถแพร่กระจายผ่านโพรโตคอลชื่อ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ของตัวหนอนเอง โดยจะอาศัยเครื่องที่ถูกหนอนชนิดนี้คุกคามเป็นพาหะสำหรับการส่งอี-เมล์ที่แนบไฟล์ของหนอนชนิดนี้ออกมาในปริมาณมาก ซึ่งลักษณะการแพร่กระจายตัวผ่านทางอี-เมล์ของหนอนชนิดนี้มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ และไฟล์ของหนอนที่แนบมากับอี-เมล์นั้นมีนามสกุล .pif

หนอนชนิดนี้ยังมีความสามารถในการเปิดประตูลับที่พอร์ต 6789/TCP และยังทำ Denail of Services (DoS) ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

 • www.cracks.am
 • www.emule.de
 • www.kazaa.com
 • www.freemule.net
 • www.keygen.us

การแพร่กระจายของหนอนชนิดนี้ผ่านทางอี-เมล์นั้นจะมีลักษณะของอี-เมล์ดังนี้

ชื่อผู้ส่งอี-เมล์ ปลอมแปลงชื่อผู้ส่งอี-เมล์
หัวข้ออี-เมล์ Hello!
Hi!
Re: Important
Important
Re: My details
My details
Re: Your information
Your information
Re: Your details
Your details
Re: Your document
Your document
Re: Request
Request
Re: Thanks you!
Thank you!
Re: Approved
Approved
Re: Hello
Re: Hi
Hello
Approved file
List
Corrected document
Archive
Abuse list
Presentation document
Instructions
Details
Improved document
Note
Message
Contact list
Number list
File
Secound document
Improved file
User list
Textfile
New document
Text
Information
Info
Word document
Excel document
Powerpoint document
Detailed document
Homepage
Letter
Mail
Document
Old document
Approved document
Movie document
Picture document
Summary
Description
Requested document
Notice
Bill
Answer
Release
Final version
Diggest
Important document
Order
Photo document
Personal message
Phone number
E-mail
Icq number
Report
Story
Concept
Developement
Sample
Postcard
Account
ไฟล์ที่แนบมากับอี-เมล์

<ชื่อไฟล์ที่ถูกสุ่มขึ้นมา><หมายเลขที่ถูกสุ่ม>.pif ซึ่งชื่อไฟล์ที่ถูกสุ่มนั้นเลือกจาก

approved_file
list
corrected_document
archive
abuse_list
presentation_document
instructions
details
improved_document
note
message
contact_list
number_list
file
secound_document
improved_file
user_list
textfile
new_document
text
information
info
word_document
excel_document
powerpoint_document
detailed_document
homepage
letter
mail
document
old_document
approved_document
movie_document
picture_document
summary
description
requested_document
notice
bill
answer
release
final_version
diggest
important_document
order
photo_document
personal_message
phone_number
e-mail
icq_number
report
story
concept
developement
sample
postcard
account

ข้อความในอี-เมล์ เลือกเพียง 1 หัวข้อ
Hi!
Hello!

ตามด้วยข้อความเหล่านี้ (เลือก 1 ข้อความ)
Note that I have attached your document.
My %s.
The %s.
I have spent much time for the %s.
I have spent much time for your document.
Your %s.
Please notice the attached %s.
Please notice the attached document.
Please read quickly.
For more details see the attached document.
For more information see the attached document.
Approved, here is the document.
I have found the %s.
My %s is attached.
Your %s is attached.
Please, %s.
Your file is attached to this mail.
Please read the attached document.
Please have a look at the attached document.
See the document for details.
Here is the document.
The requested %s is attached!
I have sent the %s.
Please see the %s.
The %s is attached.
Here is the %s.
Please have a look at the %s.
Please read the %s.

ซึ่ง %s คือชื่อไฟล์แนบที่หนอนส่งมาพร้อมกับอี-เมล์

ตามด้วยข้อความเหล่านี้ (เลือก 1 ข้อความ)
Yours sincerely
Thank you
Thanks

ตามด้วยข้อความเหล่านี้ (เลือก 1 ข้อความ)
+++ X-Attachment-Type: document
+++ X-Attachment-Status: no virus found
+++ Powered by the new Panda OnlineAntiVirus
+++ Website: www.pandasoftware.com
+++ X-Attachment-Type: document
+++ X-Attachment-Status: no virus found
+++ Powered by the new MCAfee OnlineAntiVirus
+++ Homepage: www.mcafee.com
+++ X-Attachment-Type: document
+++ X-Attachment-Status: no virus found
+++ Powered by the new F-Secure OnlineAntiVirus
+++ Visit us: www.f-secure.com
+++ X-Attachment-Type: document
+++ X-Attachment-Status: no virus found
+++ Powered by the new Norton OnlineAntiVirus
+++ Free trial: www.norton.com

วิธีการแพร่กระจาย

หนอนชนิดนี้สามารถแพร่กระจายผ่านทางอี-เมล์ซึ่งมีรูปแบบไม่แน่นอน ไฟล์ที่แนบนั้นมีนามสกุล .pif และเนื้อหาในอี-เมล์ยังหลอกล่อผู้ใช้งานอีกว่า ไฟล์ที่แนบมาดังกล่าวผ่านการตรวจจับไวรัสเรียบร้อยแล้ว

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

 • ส่งอี-เมล์ออกมาเป็นจำนวนมาก : หนอนจะส่งอี-เมล์โดยใช้ SMTP ของหนอนเอง
 • เครื่องอาจทำงานผิดพลาด : เนื่องจากหนอนจะแก้ไขไฟล์และรีจิสทรี ทำให้เครื่องทำงานผิดพลาดได้
 • เปิดการเชื่อมต่อที่ผิดปกติ : หนอนจะเปิดพอร์ต 6789/TCP และยังทำ DoS ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ อีกด้วย

รายละเอียดทางเทคนิค

เมื่อหนอน W32.Netsky.S@mm ถูกเอ็กซิคิวต์ หนอนจะมีกระบวนการดังนี้

วิธีกำจัดหนอนชนิดนี้

 • การกำจัดหนอนแบบอัตโนมัติ วิธีที่ 1
  1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Sysclean.com จากเว็บไซต์ http://www.trendmicro.com/ftp/products/tsc/sysclean.com
  2. ดาวน์โหลดไฟล์ pattern ชื่อ lptxxx.zip จาก http://www.trendmicro.com/download/pattern.asp

   หมายเหตุ xxx แทนตัวเลขเวอร์ชันล่าสุดของไฟล์ pattern

  3. แตกไฟล์ lptxxx.zip นำไฟล์ชื่อ lpt$vpn.xxx เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ Sysclean.com ที่ได้จากข้อ 1
  4. ตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย
  5. หยุดการทำงานทุกโปรแกรม รวมทั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสด้วย
  6. จากนั้นรันไฟล์ Sysclean.com จะปรากฏไดอะล็อกให้ทำการสแกนโดยกดปุ่ม Scan
  7. เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสอีกครั้ง
  8. ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสที่ใช้อยู่แล้วทำการสแกนอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องที่ใช้งานอยู่ไม่มีไวรัส
 • การกำจัดหนอนแบบอัตโนมัติ วิธีที่ 2
  1. ดาวน์โหลดไฟล์ FxNetsky.exe จาก http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FxNetsky.exe
  2. ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ก่อนรันไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากข้อ 1
  3. ตัดขาดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทุกทาง
  4. ถ้าใช้ระบบปฎิบัติการ Windows XP หรือ ME ให้ทำการ disable System Restore ก่อน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนของ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Windows XP และ ME)
  5. จากนั้นทำการรันไฟล์ FxNetsky.exe โดยการดับเบิลคลิ้กไฟล์ดังกล่าวแล้วกดปุ่ม start
  6. รีสตาร์ทเครื่อง แล้วรัน FxNetsky.exe อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีหนอนตัวนี้หลงเหลือในระบบ
  7. ถ้าใช้ระบบปฎิบัติการ Windows XP หรือ ME ให้ทำการ enable System Restore
  8. ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้กับโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งอยู่ในระบบ
  9. สแกนหาไวรัสทั้งระบบดูอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวินโดวส์ ME:

หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ME ใช้ backup utility สำหรับ backup ไฟล์โดยอัตโนมัติไว้ที่โฟลเดอร์ C:\_Restore ดังนั้นไฟล์ที่ติดเชื้อสามารถถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ backup ได้ และ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ จึงต้องทำการยกเลิกการใช้งาน Restore Utility ตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิ๊กขวาที่ไอคอน My Computer บน Desktop และ เลือก Properties
 2. เลือกแถบ Performance
 3. กดปุ่ม File System
 4. เลือกแถบ Troubleshooting
 5. ใส่เครื่องหมายเลือก "Disable System Restore"
 6. กดปุ่ม Apply
 7. กดปุ่ม Close
 8. กดปุ่ม Close อีกที
 9. เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าจะรีสตาร์ทเครื่องหรือไม่ ให้กด Yes
  หมายเหตุ: ตอนนี้ Restore Utility ถูกยกเลิกแล้ว
 10. หลังจากเรียกใช้งาน Fix tools เรียบร้อยแล้ว เปิดหาตำแหน่งของไฟล์เหล่านั้นได้จากโฟลเดอร์ C:\_Restore และกำจัดออก
  หลังจากกำจัดเรียบร้อยแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องให้ใช้งานได้ตามปกติ
  หมายเหตุ: การเปิดใช้ Restore Utility อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-9 และในขั้นตอนที่ 5 ให้ยกเลิกเครื่องหมายที่เลือก "Disable System Restore" ออก

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวินโดวส์ XP

หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP ใช้ backup utility สำหรับ backup ไฟล์โดยอัตโนมัติไว้ที่โฟลเดอร์ C:\_Restore ดังนั้นไฟล์ที่ติดเชื้อสามารถถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ backup ได้ และ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ จึงต้องทำการยกเลิกการใช้งาน Restore Utility ตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิ๊กขวาที่ไอคอน My Computer บน Desktop และ เลือก Properties
 2. เลือกแถบ System Restore
 3. ใส่เครื่องหมายเลือก "Turn off System Restore" หรือ "Turn off System Restore on all drives"
 4. กดปุ่ม Apply
 5. กดปุ่ม Yes
  หมายเหตุ: ตอนนี้ Restore Utility ถูกยกเลิกแล้ว
 6. หลังจากเรียกใช้งาน Fix tools เรียบร้อยแล้ว เปิดหาตำแหน่งของไฟล์เหล่านั้นได้จากโฟลเดอร์ C:\_Restore และกำจัดออก หลังจากกำจัดเรียบร้อยแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องให้ใช้งานได้ตามปกติ
  หมายเหตุ: การเปิดใช้ Restore Utility อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-5 และในขั้นตอนที่ 5 ให้ยกเลิกเครื่องหมายที่เลือก "Turn off System Restore" ออก

วิธีป้องกันตัวเองจากหนอนชนิดนี้

 1. ควรลบอี-เมล์ที่น่าสงสัยว่ามีไวรัสแนบมา รวมทั้งอี-เมล์ขยะและอี-เมล์ลูกโซ่ทิ้งทันที
 2. ห้ามรันไฟล์ที่แนบมากับอี-เมล์ซึ่งมาจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่มั่นใจว่าผู้ส่งเป็นใครและไม่ทราบว่าไฟล์ดังกล่าวนั้นเป็นไฟล์อะไร ตลอดจนไฟล์ที่ถูกส่งด้วยโปรแกรมประเภทแช็ต (Chat) ต่างๆ เช่น IRC, ICQ หรือ Pirch เป็นต้น
 3. ติดตั้งโปรแกรมต่อต้านไวรัส และต้องทำการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสเป็นตัวล่าสุดอยู่เสมอ
 4. สร้างแผ่นกู้ระบบฉุกเฉิน (Emergency disk) ของโปรแกรมป้องกันไวรัส และปรับปรุงฐานข้อมูลในแผ่นอยู่เสมอ
 5. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงช่องโหว่ (patch) ของทุกซอฟต์แวร์อยู่เสมอ โดยเฉพาะ Internet Explorer และระบบปฏิบัติการ ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่สุด

  IE 6.0 Service Pack 1
  Windows 2000 Service Pack 4
  Windows XP Service Pack 1a

 6. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และต้องทำการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสเป็นตัวล่าสุดอยู่เสมอ
 7. ตั้งค่า security zone ของ Internet Explorer ให้เป็น high ดังคำแนะนำที่ http://thaicert.nectec.or.th/paper/virus/zone.php รวมถึงติดตั้งแพตซ์หมายเลข MS03-032 และ MS03-040 ด้วย
 8. ทำการสำรองข้อมูลในเครื่องอยู่เสมอ และเตรียมหาวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น
 9. ติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเกี่ยวกับไวรัสต่างๆ ซึ่งสามารถขอใช้บริการส่งข่าวสารผ่านทางอี-เมล์ของทีมงาน ThaiCERT ได้ที่ http://thaicert.nectec.or.th/mailinglist/register.php
 10. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสทั่วไปได้ในหัวข้อ วิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view