สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ใช้โน๊ตบุคให้ ประหยัดพลังงาน ภาค2

ใช้โน๊ตบุคให้ ประหยัดพลังงาน ภาค2

รู้จักกับโหมด Hibernate

โดยทั่วไปถ้าคุณต้องการปิดคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องบันทึก (Save) งานทุกอย่างไว้ แล้วปิดโปรแกรมทุกชนิด ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะปิดเครื่อง ซึ่งในเวลาเร่งรีบจะเสียเวลา อีกทั้งการบู๊ตระบบและเปิด-ปิดโปรแกรมที่ใช้อยู่บ่อยๆ นั้นคอมพิวเตอร์จะเรียกข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ซึ่งทำให้เปลืองพลังงานระบบ Hibernate จะช่วยให้คุณปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่แต่อย่างใดและเมื่อเปิด คอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกครั้งโปรแกรมที่ใช้งานและงานที่คุณ กำลังทำอยู่จะเริ่มทำงานต่อทันที ช่วยให้มีความต่อเนื่องในการทำงานเมื่อเข้าระบบ Hibernate โปรแกรมทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำจะถูกสำเนาลงฮาร์ดดิสก์และบันทึกข้อมูล เก็บไว้ และระบบทุกอย่าง จะปิดตัวเองลงทันทีและจะไม่ใช้พลังงานเลยทำให้เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้าย และเดินทางไกลที่ต้องเปิด-ปิดคอมพิวเตอร์ บ่อยๆ

เปิดและใช้คุณสมบัติ Hibernate

ปรับแต่งระบบจัดการพลังงาน

วินโดวส์ XP สนับสนุนการทำงานร่วมกับซีพียูของโน้ตบุ๊คทุกรุ่น โดยจะทำงานร่วมกับซีพียู เพื่อส่งสัญญาณให้ซีพียู และอุปกรณ์ต่างๆ ลดการใช้พลังงานลง รูปแบบการจัดการ พลังงานของวินโดวส์ XP แม้จะมีถึง 4-5 รูปแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเหมือนกันตรงใช้เทคนิค ปรับลดการทำงานของซีพียู และตั้งเวลาเพื่อหยุดการทำงาน ของฮาร์ดดิสก์และดับจอภาพ LCD

รูปแบบการจัดการพลังงาน    ระดับซีพียูเมื่อเสียบปลั๊ก    ระดับซีพียูเมื่อใช้แบตเตอรี่
Home/Office Desk                                  สูงสุด                            ปรับอัตโนมัติ
Portable/Laptop                              ปรับอัตโนมัติ                    ปรับอัตโนมัติ
Presentation                                            ต่ำ                               ต่ำที่สุด
Always On                                         สูงสุด                               สู งสุด
Minimal Power Management                ปรับอัตโนมัติ          ปรับอัตโนมัติ
Max Battery                                       ปรับอัตโนมัติ                       ต่ำที่สุด

การตั้งค่าพลังงานในวินโดวส์ XP

ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการจัดการพลังงานของวินโดวส์ XP ได้ตามต้องการ โดยวินโดวส์ XP จะแยกรูปแบบการจัดการพลังงานเมื่อเสียบปลั๊กใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือสำนักงาน และรูปแบบเมื่อต้องการทำงานนอกสถานที่ด้วยแบตเตอรี่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกเพิ่ม/ลด ระยะเวลาในการหยุดการทำงานของฮาร์ดดิสก์และการดับจอภาพได้ตามต้องการ

ที่มา : http://technology.impaqmsn.com


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view