สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มารู้จักเสาWirelessกันดีกว่า

มารู้จักเสาWirelessกันดีกว่า
ตารางเปรียบเทียบ Outdoor Antenna 

สวัสดีเพื่อนชาวกูแอ๊บทุกคนนะครับ วันนี้เอาเรื่องออกจะไกลตัวไปสักนิดมาให้ลองอ่านกันขำๆ เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของเสาWireless ชนิดต่างเพื่อนหลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าการทำงานของมันทำงานอย่างไร แต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไร วันนี้ก็เลยถือโอกาสดีนำมาให้ลองอ่านกันดูนะครับ หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจด้านนี้ครับ


Antenna Type
ระยะที่ต้องการ *(km.)
กำลังส่ง
*(dBi.)
Omni Type


1.8
3.6
7.0


09
12
15
Panel Type

1.8
3.6
7.0
14.0
28.0

09
12
15
18
21
Sector Type

3.6
7.0

12
15
Sector Type
14.0
28.0
18
21
Grid Type

3.6

12
Grid Type
28.0
56.0
21
24
Yagi Type

1.0
7.0
28.0

07
15
21
 


Omni Type
Point to Multi-Point
  เสาอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni Type) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร แบบ Point to Multi-Point เหมาะสำหรับการกระจายสัญญาณรอบทิศทาง หรือการทำจุดกระจายสัญญาณไร้สายสาธารณะ (Wi-Fi Hot Spot)  
     
  ภาพตัวอย่างการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Omni Type รุ่น LAXO-AN-GP09      
       
 
     
 
Omni Type Condition
 
 


- ทั้ง 5 ตึกอยู่ในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาส่งสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึกอื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเท่าตึก 1 และ 4
- ตึก 2 และ 3 ความสูงเท่านั้น
- เสา Omni จะกระจายสัญญาณ
ได้รอบทิศทางในแนวระนาบ (Horizontal)
- แต่ในแนวดิ่ง (Vertical) ตึกที่จะรับสัญญาณได้ต้องมีความสูง
ในระดับเดียวกัน

 
 
 
 
Connectionn Tip
 
     
 
ควรเลือกเสาที่มีมุมกวาดที่สามารถ
ครอบคลุมได้ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน จุดศูนย์กลางของการ
ครอบคลุม ควรเป็นพื้นที่ที่รับ
ส่งข้อมูลมากที่สุด(เช่นอาคารหลัก)
อย่างไรก็ดี หากการรับส่งข้อมูล
ไม่มาก การกำหนดจุดศูนย์กลาง
ตามตำแหน่งภูมิศาสตร์ของตึก
ก็ทำได้เช่นกันน
ี้
 
 
 
   
   ที่มา: www.tactio.co.th


Panel Type
Point to Point
  เสาอากาศแบบทิศทาง (Panel Type) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร แบบ Point to Multi-Point เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่ตั้งกระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ะระยะทางไม่ห่างกันมากนัก และต้องการควบคุมทิศทาง
ของสัญญาณไร้สาย
 
     
  ภาพตัวอย่างการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Panel Type รุ่น LAXO-AN-PG09      
       
 
     
 
Panel Type Condition
 
 


- ทั้ง 5 ตึกอยู่ในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาส่งสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึกอื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเท่าตึก 1,3,4
- ตึก 2 เตี้ยกว่าตึกอื่น
- เสา Panel จะกระจายสัญญาณ
ได้ความกว้างที่ไม่มากนักในแนว
ระนาบ(Horizontal)
- กระจายสัญญาณได้ความกว้าง
ระดับที่เท่ากันในแนวดิ่ง (Vertical)

 
 
 
 
Connectionn Tip
 
     
 
พิจารณาตามมุมกวาดทั้งแนวตั้ง
และแนวนอนแล้ว อาจจะมีเสา
หลายรุ่นหลายแบบให้เลือก
ปัจจัยในการเลือกเสาที่จะใช้งาน
ก็คือเรื่องความเหมาะสมในการ
ติดตั้ง เช่น ความสวยงามของ
สถานที่ หรือขนาดของเสากับ
พื้นที่ติดตั้ง
 
 
 
   
   ที่มา: www.tactio.co.th
 


Sector Type
Point to Multi-Point
  เสาอากาศแบบทิศทาง ( Sector Type) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร แบบ Point to Multi-Point และต้องการควบคุมทิศทางสัญญาณในแนวระนาบ เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออาคารที่กระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน
และอาคารส่วนใหญ่มีความสูงใกล้เคียงกัน
 
     
  ภาพตัวอย่างการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Sector Type รุ่น LAXO-AN-SC12      
       
Diagram Antenna Sector  
     
 
Sector Type Condition
 
 


- ทั้ง 5 ตึกอยู่ในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาส่งสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึกอื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเท่าตึก 1,3,4
- ตึก 2 เตี้ยกว่าตึกอื่น
- เสา Sector จะกระจายสัญญาณ
ในแนวระนาบ (Horizontal) ได้ความกว้างมากกว่าเสา Panel
- แต่มีระยะการกระจายสัญญาณ
ในแนวดิ่ง (Vertical) น้อยกว่าเสา
Panel

 
 
 
 
Connectionn Tip
 
     
 
เกณฑ์ขยายของเสาในทิศทางต่างๆ
ไม่เท่ากัน โดยจะแปรไปตาม
รูปกราฟที่แสดงเกณฑ์ขยายของเสา
ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า เกณฑ์ขยายสูงสุด
ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าของเสา
และเกณฑ์ขยายจะลดลงเมื่อ
เป้าหมายไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง
หน้าเสา

 
 
 
   
   ที่มา: www.tactio.co.th

Grid Type
Point to Point
  เสาอากาศแบบทิศทาง (Grid Type) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร แบบ Point to Point เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายจากอาคารสู่อาคารและต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณ  
     
  ภาพตัวอย่างการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Grid Type รุ่น LAXO-AN-CO12      
       
 
     
 
Grid Type Condition
 
 


- ทั้ง 5 ตึกอยู่ในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาส่งสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึกอื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเท่าตึก A,B,D
- ตึก C เตี้ยกว่าตึกอื่น
- เสา Grid จะกระจายสัญญาณ
แบบจำกัดพื้นที่ที่สัญญาณทั้งในแนว
ระนาบ (Horizontal) และในแนวดิ่ง
(Vertical)
- เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ
แบบจุดต่อจุด โดยป้องกันสัญญาณ
ไร้สายกระจายไปด้านหลัง

 
 
 
 
Connectionn Tip
 
     
 
เพื่อให้ได้่พื้นที่ครอบคลุมที่ต้องการ
ไม่จำเป็นต้องมีจุดกลางจุดเดียว
แต่สามารถแบ่งพื้นที่ครอบคลุม
เป็นส่วนๆแล้วใช้ชุดอุปกรณ์ให้
้เหมาะสมเพื่อให้ดูแลระบบ
ได้ง่ายขึ้น เช่น การเชื่อมต่ออาคาร
ด้านหน้าและด้านหลังสามารถใช้
เสาgridสองชุดแทน Omni
 
 
 
   
   ที่มา: www.tactio.co.th

Yagi Type
Point to Multi-Point
  เสาอากาศแบบทิศทาง (Yagi Type) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร แบบ Point to Point เหมาะสำหรับการใช้งานกับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ในระยะไกลโดยเน้นการกระจายสัญญาณเป็นเส้นตรง  
     
  ภาพตัวอย่างการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Yagi Type รุ่น LAXO-AN-YG07      
       
 
     
 
Yagi Type Condition
 
 


- ทั้ง 5 ตึกอยู่ในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาส่งสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึกอื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเท่าตึก A,B,D
- ตึก C เตี้ยกว่าตึกอื่น
- เสา Yagi จะกระจายสัญญาณ
แบบจำกัดพื้นที่ที่สัญญาณทั้งในแนว
ระนาบ (Horizontal) และในแนวดิ่ง
(Vertical)
- เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ
แบบจุดต่อจุด

 
 
 
 
Connectionn Tip
 
     
 
เพื่อความสวยงาม เสาทุกรูปแบบ
สามารถพ่นสีให้กลมกลืน กับ
ตัวอาคารได้ แต่มีข้อแนะนำ คือ
ควรติดตั้งและทดลองใช้จนมั่น
ใจว่าเสานั้นๆทำงานได้เป็นอย่างดี
แล้วค่อยพ่นสี เพราะการพ่นสีจะ
ทำให้หมดการรับประกันสินค้า
และควรใช้วิธีการพ่นสีบางๆ
แทนการทาสี
 
 
 
   
   ที่มา: www.tactio.co.th

ความคิดเห็น

 1. 1
  พระเครื่อง
  {icon1} เยี่ยมมากครับ

  พระเครื่อง {url}http://wwww.itti-patihan.com/{/url}
 2. 2
  111
  111 24/11/2009 12:43
  เยี่ยมมากครับ

  พระเครื่อง
  {url}http://www.itti-patihan.com/{/url}
 3. 3
  ใจนะ
  ใจนะ changsunha@gmail.com 22/10/2010 22:17
  ขอบคุณหลายๆเน้อ
 4. 4
  Recycle_Think
  Recycle_Think Recycle_Think@hotmail.com 02/12/2010 16:10
  Thank you
 5. 5
  amulet
  amulet 1235@hotmail.com 05/02/2011 06:17
  ขอบคุณครับ
 6. 6
  www.nunghee.com
  www.nunghee.com avteen@hotmail.com 23/02/2011 13:22
  ขอบคุณค่ะ
 7. 7
  สาวกบาเซ
  สาวกบาเซ fdsfe@hotmail.co.th 03/08/2011 04:54
  เยี่ยมเลยครับ
 8. 8
  patt
  patt p_jankit@hotmail.com 18/11/2011 23:14

  ขอบคุณครับ


  เสา wifi

 9. 9
  เสื้อผ้าเด็ก
  เสื้อผ้าเด็ก infomallforkids@hotmail.com 19/03/2012 13:32

  เคยอ่านเจอวิธีที่จะทำให้เสาสัญญาณกระจายคลื่นได้เยอะขึ้น เค้าจะใช้กระป๋องน้ำอัดลมมาผ่าแล้วคลี่ออก แล้วนำมาครอบกับเสา มันจะเพิ่มสัญญาณมาอีก 2 ขีดจากเดิม

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view