สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

HSPA เทคโนโลยีไร้สายสำหรับอนาคต

HSPA เทคโนโลยีไร้สายสำหรับอนาคต

ความก้าวหน้าเครือข่าย HSPA ทั่วโลก

บรอดแบนด์ไร้สายโดยทั่วไปแล้วหมายถึงการส่งข้อมูลถึงผู้ใช้งานด้วยอัตราความเร็วในการส่งอย่างน้อย 500 กิโลบิตต่อวินาที ในขณะที่ผู้ใช้งานสามารถเดินทางได้ตามปกติ เทคโนโลยี HSPA (High Speed Packet Access) ทำให้การบริการบรอดแบนด์ไร้สายเชิงพาณิชย์ส่งข้อมูลได้เร็วกว่า และได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายที่ต้องการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในเมืองและชนบท

HSPA เป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ควบรวมเทคโนโลยี 3GSM/W-CDMA เข้าด้วยกันให้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลก HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) เพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลสู่ผู้ใช้ในเครือข่าย 3GSM/W-CDMA ตามมาตรฐานมากขึ้นถึง 5-10 เท่า ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ด้วยความเร็วเท่ากับที่ใช้ผ่านสาย DSL แต่ HSPA ไม่เพียงแต่ทำให้สามารถเปิดไฟล์ขนาดใหญ่ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ในขณะเดินทาง หรืออัปเดตฐานข้อมูลของบริษัทได้ทันทีเท่านั้น แต่ยังสามารถรับชมภาพยนตร์ที่มีความคมชัดสูงมาก เพลิดเพลินไปกับบริการความบันเทิงแบบมัลติมีเดีย และฟังเพลงออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายขึ้นอีกด้วย

ด้วยเครือข่ายที่ให้บริการเชิงพาณิชย์จำนวน 199 เครือข่ายทั่วโลก เทคโนโลยี HSPAกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจบรอดแบนด์ไร้สาย การพัฒนาเครือข่ายด้วย HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) จะเพิ่มความเร็วของการอัปลิงก์ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการเครือข่าย 3GSM/W-CDMA ในปัจจุบันขึ้นอีกมาก เทคโนโลยีนี้น่าจะเพิ่มปริมาณข้อมูลที่ส่งไปยังเครือข่ายไร้สายโดยเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้นเอง ซึ่งพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ชัดเจนจะสร้างความมั่นใจว่าเทคโนโลยีตระกูล HSPA จะมีอิทธิพลต่อทางเลือกของบรอดแบนด์ไร้สายต่อไป

สถานะของ HSPA ในปัจจุบัน พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเครือข่าย 3GSM/W-CDMA ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ ได้เปิดให้บริการ HSPA ข้อตกลงของผู้ให้บริการเครือข่ายจำนวน 275 รายจะใช้ระบบ HSPA ใน 114 ประเทศ และจำนวนอีก 199 รายเปิดบริการเครือข่าย HSPA เพื่อการเชิงพาณิชย์ไปแล้วใน 93 ประเทศ เครือข่าย HSUPA จำนวน 43 เครือข่ายสามารถใช้งานร่วมกับเครือข่ายอื่นอีก 27 เครือข่ายที่กำลังอัปเกรด ผู้ให้บริการเครือข่าย 112 รายสามารถรองรับการใช้งานที่อัตราความเร็ว 3.6Mbps หรือสูงกว่าอุปกรณ์จำนวน 915 ชนิดจากผู้แทนจำหน่าย 117 ราย รวมถึงเครื่องลูกข่ายจำนวน 314 ชนิด ดาต้าการ์ดจำนวน 70 ชนิด โน้ตบุ๊กแบบฝังชิป 222 ชนิด เราท์เตอร์ไร้สาย 40 ชนิด และยูเอสบีโมเด็ม 78 ชนิด

สำหรับการพัฒนาในอนาคต จะทำให้อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลด้วยระบบ HSDPA มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีเครือข่าย HSDPA มากกว่า 45 เครือข่ายที่รองรับความเร็ว 7.2 Mbps และคาดการณ์ว่าจะมีมากขึ้นภายในสิ้นปี 2551การใช้งาน HSPA ทั่วโลกนั้นมีการนำบรอดแบนด์ไปใช้ในพื้นที่ห่างไกล ผู้ใช้บริการ ‘Next G’ ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถประชุมผ่านทางไกลวิดีโอกับเพื่อนที่อยู่ในอีกซีกประเทศ Telstra ได้นำบรอดแบนด์ HSPA มาใช้ในพื้นที่ห่างไกลของออสเตรเลียเครือข่าย HSPA ที่มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเรียกว่า Next G เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 ล้านตารางกิโลเมตร ในเวลาเพียง 10 เดือน ด้วยความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับพันธมิตรอย่างอีริคสัน บริษัท Telstra สามารถให้บริการเครือข่ายในอัตราความเร็ว 3.6Mbps ทั่วประเทศ บริการนี้เข้าถึงประชากรมากถึง 98% ของทั้งประเทศ

เนื่องจากการใช้งานดังกล่าว Telstra มีบริการ “super-charged” ซึ่งเพิ่มอัตราความเร็วจาก 3.6Mbps เป็น 14.4Mbps และเพิ่มพื้นที่ได้ไกลถึง 200 กิโลเมตรครอบคลุมแถบชายฝั่งทะเลและชนบท ซึ่งเครือข่าย Next G ของ Telstra สามารถใช้งานด้วยความเร็วสูงสุด และครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุดของระบบเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ในโลก

บรอดแบนด์ไร้สายในบริเวณที่มีตึกสูง

การให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายของ SmarTone-Vodafone ช่วยให้ผู้ใช้ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นที่เดียวที่ใช้เครือข่าย HSPA ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริษัทที่ให้บริการเครือข่าย HSPA ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ได้ครอบคลุมพื้นที่ 99% ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รวมถึงพื้นที่รอบเกาะ และยังใช้งานได้ดีบนตึกที่สูงที่สุด และบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อบริการดังกล่าวได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก SmarTone-Vodafone ได้ให้บริการดาวน์ลิงก์ข้อมูลด้วยอัตราความเร็ว 1.8Mbps และ SmarTone-Vodafone ยังคงพัฒนาคุณภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนกันยายน 2550 บริษัทได้ยกระดับคุณภาพของ HAPA จาก 3.6Mbps เพื่อรองรับอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ระดับ 7.2Mbps ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นผู้ให้บริการรายแรกในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่ให้บริการเครือข่าย High Speed Uplink Packet Acdcess (HSUPA) ซึ่งบริการให้ใช้ความเร็วในการอัปลิงก์ข้อมูลด้วยอัตราความเร็วถึง 2Mbps และช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเนื้อหามัลติมีเดียสู่อินเทอร์เน็ตด้วยเวลาเพียงเล็กน้อย

บรอดแบนด์สำหรับคนรวย-คนจน

ผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำของประเทศศรีลังกากำลังทำการปฏิวัติด้านบรอดแบนด์ ด้วยการยกระดับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย HSPA ทำให้ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ ตั้งแต่ธุรกิจที่มั่งคั่งมากที่สุดจนกระทั่งถึงชุมชนที่ยากจนที่สุด

บริษัท Dialog ได้ใช้ประสบการณ์จากการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) ต่ำ ตัดสินใจที่จะพัฒนาระบบ 3G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อนำการสื่อสารด้านบรอดแบนด์ไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดารในศรีลังกา ดร.ฮานส์ วิจายะสุริยะ ประธานบริหารบริษัท Dialog Telekom กล่าวว่า “เรามองเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ใหม่ในขณะเดียวกันกับการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยการยกระดับเครือข่าย 3G ไปสู่บรอดแบนด์ไร้สาย HSPA จะช่วยให้บรอดแบนด์ที่ใช้อยู่ตามที่พักอาศัย สถานประกอบการทางธุรกิจ และร้านบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง คำถามที่พบ คือ มีความต้องการเพียงพอหรือไม่ในการตัดสินแผนทางธุรกิจใหม่

HSDPAเขย่าวงการบรอดแบนด์

บรอดแบนด์ในประเทศมาเลเซียกำลังได้รับการพัฒนา ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายชั้นแนวหน้าอย่าง Maxis Communication Berhad ได้เปิดให้บริการ HSDPA และนำการแข่งขันอย่างแท้จริงเข้าสู่ตลาดบรอดแบนด์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทุกวันจะมีผู้ใช้ในระดับครอบครัวกว่าร้อยรายสมัครใช้บริการบรอดแบนด์ที่ใช้ในที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริการบรอดแบนด์นี้ได้มอบความสะดวกสบาย และช่วยลดค่าโทรศัพท์

เมื่อ Maxis Communication Berhad ผู้ให้บริการไร้สายชั้นนำของมาเลเซียได้เปิดให้บริการบรอดแบนด์ HSDPA เมื่อเดือนกันยายน 2549 ซึ่งไม่เคยมีผู้ให้บริการรายใดเคยทำมาก่อน แทนที่การวางเป้าหมายกับกลุ่มผู้ใช้บริการระบบไร้สายที่มีอยู่ ด้วยการให้บริการข้อมูลไร้สายที่เร็วที่สุด ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่ดูจะเป็นไปได้ยากมากสำหรับบรอดแบนด์ในที่พักอาศัยดร. นิโคลัย ด๊อบเบอร์สเตียน หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และธุรกิจของ Maxis Communication Berhad กล่าวว่า “ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายทั่วโลกหลายรายเสนอดาต้าการ์ด แต่ทว่าเราเชื่อมั่นว่าไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นที่พยายามใช้ HSDPA เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ในที่พักอาศัย สิ่งที่เรากำลังมอบให้เป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดใจต่อโซลูชั่นส์ยูเอสบีโมเด็มที่ใช้บริการ DSL ไร้สาย”

ตั้งแต่เปิดให้บริการบรอดแบนด์ Maxis ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วยการนำเสนอทางเลือกที่น่าสนใจไปสู่ผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

ASTVผู้จัดการออนไลน์ 3 ธันวาคม 2551

ความคิดเห็น

 1. 1
  k
  k kasamek@hotmail.com 07/09/2009 18:02
  ddddd
 2. 2
  Comman
  Comman comman_@hotmail.com 28/08/2011 16:26
  ขอคุณ ครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view