สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เสียง บีพ จาก Mainboard หมายความว่าอย่างไร ?

เสียง บีพ จาก Mainboard หมายความว่าอย่างไร ?ตารางแสดงรหัสเสียงที่พบบ่อยครั้งของไบออส Award

เสียง ความหมาย
เสียงบี๊บสั้นๆ 1 ครั้ง
(Beep)
เครื่องทำงานปกติดี , POST ผ่าน
เสียงบี๊บสั้นๆ 2 ครั้ง /
(Beep Beep)
เครื่องทำงานผิดปกติ , POST ไม่ผ่าน
เสียงบี๊บ สั้นๆ หลายครั้งอย่างต่อเนื่อง
(Beep Beep Beep Beep Beep)
แหล่งจ่ายไฟ (PowerSupply) หรือเมนบอร์ดมีปัญหา
เสียงบี๊บยาวๆ 1 ครั้ง และสั้นๆ 1 ครั้ง
(Beep... Beep)
เมนบอร์ดมีปัญหา
เสียงบี๊บยาวๆ 1 ครั้ง และสั้นๆ 3 ครั้ง
(Beep... Beep Beep Beep)
การ์ดจอเสียบไม่แน่น หรือการ์ดจอเสีย
เสียงบี๊บยาวๆ หลายครั้งอย่างต่อเนื่อง
(Beep... Beep... Beep... Beep... Beep...)
แรมเสียบไม่แน่น หรือหน้าสัมผัสสกปรก
ไม่มีเสียง... BIOS ล่ม, power supply มีปัญหา, หรือเมนบอร์ดเสีย

ตารางแสดงรหัสเสียงที่พบบ่อยครั้งของไบออส AMI

จำนวนครั้ง ความหมาย
1 เครื่องทำงานปกติดี, POST ผ่าน
2 หน่วยความจำส่วนแรกสุด (64k) มีปัญหา ตรวจสอบ partition ไม่ผ่าน
3 การทดสอบการอ่าน/เขียนข้อมูลในหน่วยความจำมีปัญหา
4 วงจรตั้งเวลาตัวหลักบนเมนบอร์ดมีปัญหา
5 CPU มีปัญหา
6 ตัวชิปที่ควบคุมการทำงานของ keyboard มีปัญหา
7 เกิดปัญหาในการเปลี่ยน mode การทำงานของ CPU
8 หน่วยความจำบนการ์ดจอมีปัญหา (การ์ดเสีย) หรือการ์ดเสียบไม่แน่น หน้าสัมผัสสกปรก
9 BIOS มีปัญหา
10 CMOS มีปัญหา ไม่สามารอ่านเขียน CMOS ได้
11 หน่วยความจำ cache มีปัญหา

ตารางแสดงรหัสเสียงที่พบบ่อยครั้งของไบออส Phoenix

เสียง ความหมาย
1-1-3 CMOS มีปัญหาไม่สามารถอ่านเขียน CMOS ได้
1-1-4 BIOS มีปัญหา
1-2-1 วงจรตั้งเวลาตัวหลักบน mainboard มีปัญหา
1-2-2 mainboard มีปัญหา
1-2-3 mainboard มีปัญหา
1-3-1 mainboard มีปัญหา
1-3-3 RAM มีปัญหา
1-3-4 RAM มีปัญหา หรือ mainboard มีปัญหา
1-4-1 RAM มีปัญหา หรือ mainboard มีปัญหา
1-4-2 RAM มีปัญหา
2-1-1 / 2-1-2
RAM มีปัญหา
2-1-3 / 2-1-4 RAM มีปัญหา
3-1-0 chip บน mainboard มีปัญหา
3-1-1 / 3-1-2 mainboard มีปัญหา
3-1-3 / 3-1-4 Interrupt มีปัญหา
3-2-4 chip บน mainboard มีปัญหา (ทำงานผิดพลาด)
3-3-4 / 3-4-0 การ์ดจอมีปัญหา
3-4-1 / 3-4-2 การ์ดจอมีปัญหา
4-2-1 chip บน mainboard มีปัญหา
4-2-2 / 4-2-3 chip ควบคุมการทำงานบน keyboard เสีย
4-2-4 อุปกรณ์การ์ด หรือ mainboard มีปัญหา
4-3-1 mainboard มีปัญหา
4-3-2 / 4-3-3 mainboard มีปัญหา
4-3-4 ไม่สามารถตั้งเวลาได้ แบตเตอรี่บน mainboard หมด
4-4-1 Serial port มีปัญหา
4-4-2 parallel Port มีปัญหา
4-4-3 CPU เสีย

 

 

ที่มา http://forum.dekitclub.com/index.php?topic=1143.0

Tags : เสียง Mainboard ความหมาย เมนบอร์ด Beep Code bios ไบออส ไบออส Award ไบออส AMI ไบออส Phoenix

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view