สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

เลขที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1514452 10/04/2023 15:23 kuy รอการชำระเงิน
1495377 02/12/2020 19:41 วรเดช อยู่ดี จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1495376 02/12/2020 19:24 วรเดช อยู่ดี รอการชำระเงิน
1479036 19/02/2020 16:02 พงฤทธิ์ จันทร์ประเสริฐ รอการชำระเงิน
1436234 01/10/2018 11:59 suchada ruangchart ส่งสินค้าแล้ว
1435544 26/09/2018 10:14 ธนเดช วรเชษฐ์ปัญญาวุฒิ ส่งสินค้าแล้ว
1433335 11/09/2018 12:06 สรวิชญ์ จันทร์ครุธ ส่งสินค้าแล้ว
1429267 16/08/2018 11:37 กิตติพงษ์ เรืองวัฒนานนท์ ส่งสินค้าแล้ว
1419214 18/06/2018 15:52 M.R.I. Co., Ltd. ส่งสินค้าแล้ว
1407035 18/04/2018 16:10 มลิวัลย์ มิ่งมณี(บ.อาหารภาคเหนือ จก.) ส่งสินค้าแล้ว
1405589 08/04/2018 17:18 นิรมล วิลากลาง ส่งสินค้าแล้ว
1394968 19/02/2018 00:37 อดิศักดิ์ ฉิมดี ยกเลิกการสั่งซื้อ
1393113 10/02/2018 14:13 ธีรชัย ศรวิชัย ส่งสินค้าแล้ว
1390448 31/01/2018 14:51 บ.แฟนซีเวิลด์ จำกัด ส่งสินค้าแล้ว
1387085 19/01/2018 14:45 หจก.รุ่งทรัพย์อินเตอร์พาร์ท ยกเลิกการสั่งซื้อ
1384597 10/01/2018 11:04 อัสรี มามะ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1378552 15/12/2017 16:27 โรงแรมฟาวน์ เท่น ทรี (ฝ่ายจัดซื้อ) ส่งสินค้าแล้ว
1377590 12/12/2017 09:35 บริษัท เคียวเอ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งสินค้าแล้ว
1376512 07/12/2017 14:34 สุทธิรักษ์ มุกดาประเสริฐ ส่งสินค้าแล้ว
1369978 11/11/2017 22:04 นางสุดารัตน์ พวงศิลป์ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1361065 10/10/2017 13:43 อรณิชชา ธนาจิรวณิช ส่งสินค้าแล้ว
1356515 25/09/2017 10:59 นายศุภวุฒิ อินธุโสภณ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1351244 06/09/2017 16:04 วีรพล สุชัยพร ส่งสินค้าแล้ว
1350121 03/09/2017 10:50 ธาวิณี ส่งสินค้าแล้ว
1346734 23/08/2017 10:06 ศิรินทร์ การุญ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1344426 15/08/2017 15:39 ศิรินทร์ การุญ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1342186 07/08/2017 20:48 ธีริศรา คำมา ส่งสินค้าแล้ว
1335695 18/07/2017 20:38 จุมพล หนองบัว ส่งสินค้าแล้ว
1333595 12/07/2017 04:50 บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งสินค้าแล้ว
1333594 12/07/2017 04:30 อภิวัฒน์ ศรีอุดร ส่งสินค้าแล้ว
view