สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

W32.Mimail.C@mm

ชื่อ : W32.Mimail.C@mm ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่รู้จัก : W32/Mimail.c@mm, Worm_Mimail.C, W32/Mimail-C, Mimail.C, W32.Bics@mm ระดั......

อ่านต่อ

W32.Swen.A@mm

ชื่อ : W32.Swen.A@mm ค้นพบเมื่อ : 19 กันยายน 2546 ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่รู้จัก : W32/Swen.A@MM, W32/Gibe-F, Worm Swen.A, Swen ......

อ่านต่อ

W32.Sobig.F@mm

ชื่อ : W32.Sobig.F@mm ค้นพบเมื่อ : 19 สิงหาคม 2546 ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่รู้จัก : Sobig.F, W32/Sobig.f@MM, WORM SOBIG.F ระดับค......

อ่านต่อ

W32.Nachi.Worm

ชื่อ : W32.Nachi.Worm ค้นพบเมื่อ : 19 สิงหาคม 2546 ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่รู้จัก : W32/Welchia.worm10240 , W32/Nachi.worm, WORM_......

อ่านต่อ

W32.Blaster.Worm

ชื่อ : W32.Blaster.Worm ค้นพบเมื่อ : 12 สิงหาคม 2546 ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่รู้จัก : WORM_MSBLATER.A, W32/Lovsan.worm, W32/Blast......

อ่านต่อ

W32.SQLExp.Worm

ชื่อ : W32.SQLExp.Worm ค้นพบเมื่อ : 24 มกราคม 2546 ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่เป็นที่รู้จัก : SQL Slammer Worm, DDOS.SQLP1434.A, W32......

อ่านต่อ

W32.Lirva.C@mm

ชื่อ : W32.Lirva.C@mm ค้นพบเมื่อ : 8 มกราคม 2546 ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่เป็นที่รู้จัก : W32/Lirva.B, W32.Arvil.A, W32.Naith.A, ......

อ่านต่อ

W32.Sobig.A@mm

ชื่อ : W32.Sobig.A@mm ค้นพบเมื่อ : 9 มกราคม 2546 ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่เป็นที่รู้จัก : I-Worm.Sobig, W32/Sobig, W32/Sobig-A,Wi......

อ่านต่อ

W32.Yaha.F@mm

ชื่อ : W32.Yaha.F@mm, W32.Yaha.K@mm ค้นพบเมื่อ : 17 มิถุนายน 2545 ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่เป็นที่รู้จัก : WORM_YAHA.E, Worm/Lent......

อ่านต่อ

W32.Sircam.Worm@mm

ชื่อ : W32.Sircam.Worm@mm ค้นพบเมื่อ : 17 กรกฏาคม 2544 ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (worm) ชื่ออื่นที่เป็นที่รู้จัก : W32/Sircam@mm, Backdoor.Sircam ......

อ่านต่อ

Trojan.Peacomm

ชื่อ : Trojan.Peacomm หรือ TROJ_SMALL_EDW ชนิด : ม้าโทรจัน (Trojan Horse) ชื่ออื่นที่รู้จัก : CME-711 [Common Malware Enumeration], Trojan.Peacomm [......

อ่านต่อ

W32.Fujacks.AA / W32.Fubalca

ชื่อ : W32.Fujacks.AA หรือ W32.Fubalca ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (Internet Worm) ชื่ออื่นที่รู้จัก : CVE-2007-0038, CVE-2007-1765 [Common Malware Enum......

อ่านต่อ

W32.MSN.Worm

ชื่อ : W32.MSN.Worm และ W32.MSN2.Worm ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (Internet Worm) ชื่ออื่นที่รู้จัก : Trojan.Dropper[Symantec], IM-Worm.Win32.Agent.f[Ka......

อ่านต่อ

10 ไวรัสสุดอันตรายในรอบปี 2000

ในช่วงกลางปี 2000 ที่ผ่านมา ผมเคยกล่าวถึงไวรัสยอดอันตรายมาแล้ว โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ที่มีไวรัสเกิดขึ้นมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ครั้งนี้ทาง IT ......

อ่านต่อ