สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

เลขที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1332979 10/07/2017 11:13 บริษัท ซีทีเอส กรีนวูด จำกัด ส่งสินค้าแล้ว
1332519 07/07/2017 20:46 ทศนารถ ศรีธงชัย ส่งสินค้าแล้ว
1332233 06/07/2017 21:29 อภิเชษฐ์ ขัตตะละ ส่งสินค้าแล้ว
1331143 04/07/2017 02:40 วีระวัฒน์ ภูสมหมาย ส่งสินค้าแล้ว
1330176 30/06/2017 23:43 บริษัท หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด ส่งสินค้าแล้ว
1328260 25/06/2017 10:54 วศิน อุ่นเสัยม ส่งสินค้าแล้ว
1326884 20/06/2017 12:02 นางสาวเกศมณี จันมูลตรี รอการชำระเงิน
1323298 07/06/2017 22:29 พงษ์ศักดิ์ เจริญผล ส่งสินค้าแล้ว
1321734 03/06/2017 07:43 บริษัท บ้านไฟฟ้า จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่งสินค้าแล้ว
1321192 01/06/2017 11:01 ณัฐพล สืบแจ้ รอการชำระเงิน
1321116 31/05/2017 23:39 บริษัท บ้านไฟฟ้า จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่งสินค้าแล้ว
1321115 31/05/2017 23:36 บริษัท บ้านไฟฟ้า จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่งสินค้าแล้ว
1320986 31/05/2017 16:48 ดี.ดี. พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย ส่งสินค้าแล้ว
1318845 24/05/2017 19:04 วีระชัย​ บุญทองใหม่​ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1318106 22/05/2017 15:10 นวพร ศรีผ่อง ส่งสินค้าแล้ว
1315433 12/05/2017 16:34 จาตุรนต์ สำเร็จกิจ ส่งสินค้าแล้ว
1313970 08/05/2017 00:11 คุณเตย ฝ่ายขาย ส่งสินค้าแล้ว
1311095 28/04/2017 13:25 บริษัท นาวิสตาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งสินค้าแล้ว
1311090 28/04/2017 13:14 ร้านราชบุรีเกษตรยนต์ ส่งสินค้าแล้ว
1309603 24/04/2017 11:24 บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งสินค้าแล้ว
1307225 16/04/2017 21:16 นายณรงค์ บัวทองจันทร์ ส่งสินค้าแล้ว
1305425 07/04/2017 12:28 ฝ่ายจัดซื้อ คุณโอ๋ ส่งสินค้าแล้ว
1303824 03/04/2017 12:55 ณิชารีย์ ส่งสินค้าแล้ว
1303822 03/04/2017 12:51 นายปรเมศวร์ บุญปาล ส่งสินค้าแล้ว
1303821 03/04/2017 12:48 ประพันธ์ รุณใหม่ ส่งสินค้าแล้ว
1303819 03/04/2017 12:44 จ.ส.อ.ธงไชย บัวเมืองปัก ฝ่ายการสื่อสาร ส่งสินค้าแล้ว
1302943 31/03/2017 13:57 บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งสินค้าแล้ว
1300715 25/03/2017 08:26 ธวัชชัย บุญวัฒน์ ส่งสินค้าแล้ว
1300418 24/03/2017 10:12 พรประภา วงษ์ชมพู ส่งสินค้าแล้ว
1300408 24/03/2017 09:54 บริษัท ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ จำกัด ส่งสินค้าแล้ว
view