สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฟรีพื้นที่ทำเว็บ Free Web Hosting

ฟรีเว็บโฮส์ติ่ง สำหรับผู้สนใจพัฒนาเว็บ และนิสิตนักศึกษา

Name Space CGI Upload Language Strengths Notice
0Catch 100 MB - FTP+Browser Eng -
100megsfree 100 MB - FTP+Browser Eng -
150Megs 100 MB - FTP+Browser Eng -
20freewebpages 20 MB - Browser Eng -
20m 20 MB - FTP+Browser Eng -
2Globalmart 20 MB - FTP+Browser Eng -
50Megs 50 MB - FTP+Browser Eng -
7host 50 MB - FTP Eng -
AboveWorld 25 MB - Browser Eng -
Allbizb 15 MB - N/A Eng No Banner
Any 20 MB PHP FTP Eng No banner
BatCave 20 MB - FTP+Browser Eng -
Bcity 15 MB - Browser Eng -
Brinkster 30 MB ASP FTP Eng No Banner
Bultagon 12 MB - FTP+Browser Eng -
CallieJo 20 MB CGI FTP+Browser Eng -
Coolfrehost 30 MB PHP FTP Eng -
Coolfreepages 50 MB PHP FTP Eng -
Crosswinds Unlimited - FTP+Browser Eng Unlimited Space
Directnic 20 MB - FTP+Browser Eng Unlimited Forward Mail 
Domaindlx 15 MB ASP FTP Eng 24/7 FTPaccount + 6Mb web mail
Dencity 25 MB - Browser Eng -
DotEasy 20 MB - FTP+Browser Eng No Banner + Unlimited Email + Unlimited FTP
Dreamwater 50 MB - Browser Eng -
Easyspace 25 MB - FTP Eng -
Ehadoti 15 MB - N/A Eng No Banner
Envy 20 MB - FTP+Browser Eng No Banner
ESmartStart 20 MB - FTP+Browser Eng -
F2g 15 MB CGI+PHP FTP Eng -
FCpages 100 MB - FTP+Browser Eng -
Free-Me 15 MB CGI FTP Eng No Banner
Freeservers 12 MB - FTP+Browser Eng -
Freeshell 20 MB CGI+PHP N/A Eng -
Freewebsites 50 MB CGI Browser Eng -
Fortunecity 100 MB - FTP+Browser Eng -
Graffiti 20 MB - N/A Eng -
Geocities 15 MB - FTP+Browser Eng -
Home 15 MB PHP FTP Eng No Banner
Justfree 40 MB - Browser Eng No Banner
Microworld 50 MB - N/A Eng No Banner
Netcolony 100 MB - Browser Eng No Banner
Netfirms 25 MB CGi+Perl N/A Eng 24/7 FTP account
Netomia 60 MB - Browser Eng -
Port5 15 MB PHP FTP Eng -
Portland 15 MB CGI N/A Eng No Banner
Prohosting 50 MB CGI FTP Eng -
SeEd 15 MB CGI+Perl+PHP FTP+Browser Thai -
Spaceports Unlimited CGi+PHP FTP Eng -
Sphosting 35 MB - Browser Eng -
Stormpages 50 MB - FTP+Browser Eng -
T35 35 MB CGi+Perl FTP Eng -
Thai 10 MB - FTP+Browser Thai -
ThCity 15 MB - N/A Thai -
ThePark 15 MB - Browser Eng -
Thethai 25 MB PHP FTP+Browser Thai -
TopCities 150 MB - FTP+Browser Eng -
United 15 MB CGI+Perl+PHP FTP Eng -
V3Space 100 MB - FTP Eng -
VirtualAvenue 50 MB CGI+PHP FTP+Browser Eng Unlimited Forward Mail
Webhostme 20 MB ASP FTP Eng -
Websamba 30 MB ASP FTP+Browser Eng -
WorldZone 50 MB CGI FTP+Browser Eng -
XXXHome 50 MB - Browser Eng Adult , Free Webbase mail
Yod 100 MB - Browser Eng Many Space
view