สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ความลับของ Minesweeper

ความลับของ Minesweeper

สูตรโกงเกมส์คลิกระเบิด - Chest Minesweeper

   เกมส์คลิกระเบิด(Minesweeper) เป็น Game คลิกระบิิดที่สามารถพบได้ทั่วไปใน window โดยการเล่น
Game นี้ก็คือคลิกจุดที่ไม่มีระเบิดให้หมดโดยให้ตัวเลขคำใบ้ที่ให้มาเป็นตัวตัดสินใจในการคลิกซึ่งตัวเลข
นั้นจะหมายถึงจำนวนระเบิดที่สามารถพบได้ในรัศมี 8 ทิศของช่องนั้นๆ ซึ่ง Game นี้ก็มีสูตรโกงแบบเนียนๆ
อยู่ซึ่งสามารถทำได้ตามนี้

1. เปิดเกมส์คลิกระเบิดขึ้นมา (Minesweeper)

2. พิมพ์สูตรลงไป ZYXXZ Shift+Enter Shift+Enter

3. สังเกตที่มุมบนสุดของจอภาพข้างซ้ายซึ่งจะมีจุดขวาๆเล็กขึ้นมาอยู่ 1 จุด โดยถ้าเป็นจุดสีขาวจะหมาย
ถึงไม่มีระเบิดอยู่ถายในแต่ถ้าเป็นสีดำจะมีระเบิดแฝงอยู่ภายใน


โกง Minesweeper     Bom
             Expert Mode  ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้                                   Hight 9 Width 9 Mines 64

 

* ถ้าใช้ black Ground เป็นสีดำจะเห็นได้ชัดมาก
** ขออภัยที่ไม่สามารถ Save ภาพวิธีการโกงแบบ Step By Step มาให้ได้เพราะเกินความสามารถของ
โปรแกรมจับภาพจริงๆ

ที่มา http://www.viruscom2.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view