สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นามสกุลไฟล์ไหนใช้Programอะไรเปิด

นามสกุลไฟล์ไหนใช้Programอะไรเปิด

 File Type - ประเภทของไฟล์ หรือ นามสกุลของไฟล์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นไฟล์อะไร สามารถใช้โปรแกรมอะไรเปิดได้บ้าง การเรียนรู้ หรือเข้าใจประเภทของไฟล์ต่าง ๆ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะของนามสกุลของไฟล์จะอยู่หลังชื่อ เช่น Readme.txt นามสกุลของไฟล์คือ .txt เป็นต้น

นามสกุลไฟล์
รายละเอียดของไฟล์
โปรแกรมที่สามารถเปิดได้
.asp Active Server Page ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร asp สำหรับดูบนเว็บ คล้ายกับเอกสาร htm, html Text Editor ทั่วไป
.avi Video ไฟล์ คือไฟล์ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว Windows Media Player,Quick Time, ACDsee เวอร์ชั่นใหม่ๆ
.bak Back up ไฟล์ คือไฟล์สำรองของโปรแกรมทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าสร้างโดยโปรแกรมอะไร
.bat Batch ไฟล์ คือ text ไฟล์ที่บรรจุชุดคำสั่งลงไป ทำงานโดยเรียกโปรแกรมอื่น ๆ
.bmp Bitmap ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.com Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.dat ไฟล์ภาพยนตร์แผ่นจาก VCD หรืออาจเป็นไฟล์ของโปรแกรมอื่นๆ อีกด้วย Power DVD, Windows Media Player และอื่นๆ อีกมาก
.dbf Database ไฟล์ คือไฟล์ฐานข้อมูล Dbase,Foxpro, Access,Excel
.doc Document ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร word MS Word, WordPAD
.exe Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.gif Gif ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.htm,html เอกสาร Hypertext Markup Language สำหรับดูบน web site ทั่วๆ ไป Browser เช่น Netscape, IE, Opera และ Browser อื่นๆ รวมทั้งโปรแกรม Text Editor ทั่วไป
.ini INI ไฟล์ คือไฟล์ configuration ของ windows NotePad, Wordpad, Editor ทั่วไป
.jpg Jpeg ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.lnk Link ไฟล์ ลิงค์ไฟล์ของ MS Windows MS Windows
.log Log ไฟล์ คือไฟล์ที่เก็บการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง NotePad, WordPad, Editor ทั่วไป
.mid MiDi ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงที่มีแต่เสียงดนตรี Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.mp3 MP3 ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.ogg OGG ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กกว่า MP3 Winamp, Sonique, FreeAmp
.pdf PDF ไฟล์ เป็นไฟล์ขนาดเล็ก คุณภาพสูงจากค่าย Adobe Acrobat Reader (ฟรีแวร์ที่ download ได้ฟรี)
.ppt Powerpoint ไฟล์ เป็นไฟล์พรีเซ็นเทชั่น MS Powerpoint
.prg Program ไฟล์ เป็น Text ไฟล์ประเภทหนึ่ง NotePad, WordPad หรือ text editor ต่างๆ
.psd PSD ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee และโปรแกรมเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ
.scr Screen Saver ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมพักหน้าจอ MS Windows
.swf Flash File ภาพเคลื่อนไหว ของค่าย Macromedia Macromedia Flash และโปรแกรมอื่นๆ ที่ support
.tif Tiff ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.txt Text ไฟล์ ธรรมดา NotePad, WordPad, Word หรือ text editor ต่างๆ
.wav Wave ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.xls, xlw Excel ไฟล์ คือไฟล์ตารางข้อมูล MS Excel
.zip Zip ไฟล์ คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล Winzip, Pkzip, Winrar


ที่มา : www.it-guides.com
  http://www.dld.go.th/ict/article/soft/soft01.html

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view