สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ใช้โน๊ตบุคให้ ประหยัดพลังงาน ภาค3

ใช้โน๊ตบุคให้ ประหยัดพลังงาน ภาค3
การกำหนดการเตือนของแบตเตอรี่

วินโดวส์ XP จะทำงานร่วมกับวงจรตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊คตลอดเวลา เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ระดับพลังงานคงเหลือของแบตเตอรี่ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถกำหนดระดับการเตือนของวินโดวส์ XP เมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรี่ต่ำกว่าจุดที่กำหนดได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บงานและเตรียมปิดโน้ตบุ๊ค หากแบตเตอรี่หมดที่มา : http://technology.impaqmsn.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view