สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Windows Vista รุ่น 32 Bit และ 64 Bit แตกต่างอย่างไร

Windows Vista รุ่น 32 Bit และ 64 Bit แตกต่างอย่างไร

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Windows Vista รุ่น 32 บิตและ Windows Vista รุ่น 64 บิตจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหน่วยความจำ

 

การจัดการหน่วยความจำ และคุณลักษณะความปลอดภัยขั้นสูง คุณลักษณะความปลอดภัยที่มีอยู่ใน Windows Vista รุ่น 64 บิตมีดังต่อไปนี้

 • การป้องกันโปรแกรมปรับปรุงเคอร์เนล
 • การสนับสนุนการป้องกันการปฏิบัติงานข้อมูล (DEP) ที่ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์
 • การรับรองโปรแกรมควบคุมที่บังคับ
 • การเอาการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมควบคุม 32 บิตออก
 • การเอาระบบย่อย 16 บิตออก

เพิ่มเติม
(DEP) ย่อมาจาก Data Execution Prevention ของ Microsoft ที่ให้เกราะป้องกันภัยอีกชั้นหนึ่ง ในขณะเดียวกัน หน่วยความจำที่เพิ่มความจุยิ่งขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องใช้หน่วยความจำขนาดใหญ่ในการทำงาน
(16 บิต) หมายถึงจะไม่มีโหมด 16 บิตใน Windows Vista รุ่น 64 บิต


หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดของการใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิตคือ ความสามารถในการเข้าถึงหน่วยความจำกายภาพ (RAM) ที่มีช่วงสูงกว่า 4 กิกะไบต์ (GB) Windows Vista รุ่น 32 บิตไม่สามารถเข้าถึงหน่วยความจำกายภาพนี้ได้


Windows Vista รุ่น 64 บิตสนับสนุนการเข้าถึง RAM ตั้งแต่ 1 GB จนถึง RAM ขนาด 128 GB ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows Vista ที่ติดตั้ง ความสามารถในการเข้าถึงหน่วยความจำกายภาพที่มากกว่าจะช่วยลดเวลาที่ Windows Vista ต้องใช้ในการสับเปลี่ยนกระบวนการเข้าและออกหน่วยความจำกายภาพ ดังนั้น Windows Vista จึงสามารถจัดการกับกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณลักษณะการจัดการหน่วยความจำจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งหมดของ Windows Vista

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิต

 • เพิ่มการสนับสนุนหน่วยความจำสูงกว่าพื้นที่หน่วยความจำที่สามารถเข้าถึงได้จำนวน 4 GB ซึ่งมีอยู่ในระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมสำหรับโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • คุณลักษณะความปลอดภัยขั้นสูง


สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิต

 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 64 บิต อาจใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต้องมีลายเซ็นดิจิทัล
 • การไม่สนับสนุนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 32 บิต
 • โปรแกรม 32 บิตอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับระบบปฏิบัติการ 64 บิต
 • โปรแกรมที่เขียนสำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิตโดยเฉพาะอาจหาได้ยาก
 • อาจมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางชิ้นเท่านั้นที่เข้ากันได้กับ Windows Vista รุ่น 64 บิต


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista รุ่น 64 บิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://www.microsoft.com/thailand/windows/products/windowsvista/editions/64bit.mspx
ใช้กับ

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition


สรุป
Vista ตัว 64bit จะทำงานโดยรวมได้เร็วกว่าตัว 32bit แต่กระนั้นผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่มี hardware ที่รองรับการทำงาน 64bit แล้ว ก็ยังควรลง Vista version 32bit มากกว่า เพราะถึงแม้ Vista x64 จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนไปสู่ระบบปฏิบัตก ารณ์ 64bit แต่ผู้ที่ได้ใช้ส่วนใหญ่ก็พบกับความผิดหวัง ปัญหาหลักๆเลยก็คือการที่ x64 ขาดแคลน Driver ของอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก และประสิทธิ์ภาพที่เพิ่มขึ้นจริงๆของ 64bit ก็ยังเห็นได้ไม่ชัดเจน อย่างน้อยก็อีกหลายปีจนกว่าที่ software ต่างๆจะ compiled ออกมาเป็น 64bit จนเป็นมารตฐาน

ที่มา http://www.notebookspec.com

ความคิดเห็น

 1. 1
  16/01/2012 17:57
 2. 2
  02/04/2012 14:55
 3. 3
  30/04/2014 02:58

  fasdfasdf

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view